[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 73-79 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
حبیب شارعی نیا، افسانه نورایی، مهدی اسماعیل نیا، بتول محمدیان، رضا اسماعیلی، سعید عرفان پور*
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران ، saeed.erfanpoor@yahoo.com
چکیده:   (2668 مشاهده)
مقدمه: یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است. در حال حاضر با توجه به این‌که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران بحران بیکاری است، آموزش عالی کشور، رسالتی مضاعف در زمینه اشتغال زایی و پرورش استعداد کارآفرینی دارد. انگیزه پیشرفت نیز به عنوان یک عامل موفقیت در دانشجویان پرستاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام پذیرفت.
روش کار: این پژوهش به صورت مقطعی توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ترم دوم تا هشتم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد (160دانشجو) بود که با روش سرشماری انتخاب گردیدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سنجش استعداد کارآفرینی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و به ‌وسیله نرم­افزار SPSS نسخه 20 انجام پذیرفت.
یافته ها: استعداد کارآفرینی در اکثر دانشجویان(70درصد) ضعیف بود و 1/93 درصد واحد های پژوهش دارای انگیزه پیشرفت بالایی بودند. نتیجه آزمون پیرسون نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی همبستگی مثبت و معنی داری (001/0>p و 332/0= r ( وجود دارد.
نتیجه گیری: ضعف قابلیت کارآفرینی دانشجویان نمایان گر ضرورت برنامه ریزی و توجه بیش تر به تقویت مؤلفه های موثر بر قابلیت کارآفرینی در برنامه های آموزشی و کمک آموزشی است.
 
واژه‌های کلیدی: استعداد کار افرینی، انگیزه پیشرفت، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 541 kb]   (389 دریافت)    
نوع مطالعه: آموزش پرستاری | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۰
فهرست منابع
1. Shoja-Ghale-Dokhtar L, Rahimean H, Jarahi L. Evaluation of entrepreneurship capabilities in students of Mashhad University of Medical Sciences. J Med Educ Dev. 2014;9(3):2-9.
2. Kiyanymavi N, Kiyanymavi R. Check and compare the entrepreneurs' willingness male and female students of physical education And provide a model for measuring interest in entrepreneurship. J Manage Dev Transform. 2012;9:19-26.
3. Jahani N, Alaghmand A, Mirjood H. Evaluation of entrepreneurship attributes in dental students at babol medical university. Iranian J Med Educ. 2013;5(13):413-20.
4. Mardanshahy M, Tajik Esmaili A, Mobaraky M. Entrepreneurial talent search outgoing and incoming students at public universities. J Entrepreneursh Dev. 2014;7(14):755-71.
5. Anderson M. The complex relations between the academy and industry: views form the literature. J Higher Educ. 2001;72(2):244-6. https://doi.org/10.1080/00221546.2001.11778879 [DOI:10.2307/2649323]
6. Mardanshahi M, Dolati A. Compare of entreprenrurial abilities in students of Mazandaran universityof Medical sciences. Iranian J Med Educ. 2015;15(48):381-90.
7. Jahani S, Abedi H, Fallahi Khoshknab M, Elahi N. Perceived entrepreneurial motivators by Iranian nurse entrepreneurs: a qualitative study. Q J Nurs Manage. 2014;3(3):68-77.
8. Howard S. Developing entrepreneurial potential in youth: The effects of entrepreneurial education and venture creation. 4th ed. Florida University of South Florida publication; 2014.
9. Sarmadi M, Mahboobi T, Abdollahzade H. Investigating the Relationship between of Intelligence Beliefs, Self-Esteem, Achievement Motive and Entrepreneurship among the Students of Payame Noor University in Western and Eastern Azerbaijan. J Mod Psychol Res. 2009;4(14):63-88.
10. Molazade A, Hamayeli Mehrabani H, Gholami M, Mortazavi A, Dowlatkhah H, GHodsi R, et al. Relationship between the spiritual intelligence, academic achievement, and achievement motivation among the students of fasa university of medical sciences in 2013. Commun Health Res. 2013;7(2-3):59-64.
11. Molazadeh A, Hamayelimehrabani H, Gholami M, Mortazavi A, Dolatkhah H, Ghodsi R. Relationship of general health and improvement motivation with educational success among the students of Fasa University of Medical Sciences in 2013. Fac Med Sci Nishapur. 2014;2(4):54-61.
12. Toode K, Routasalo P, Suominen T. Work motivation of nurses: a literature review. Int J Nurs Stud. 2011;48(2):246-57. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.09.013] [PMID]
13. Wilson A, Averis A, Walsh K. The influences on and experiences of becoming nurse entrepreneurs: a Delphi study. Int J Nurs Pract. 2003;9(4):236-45. [DOI:10.1046/j.1440-172X.2003.00426.x] [PMID]
14. Najafi Kalyani M, Sharif F, Moattari M, Gamshidi N, Karimi S. Decrease in motivation of nursing students: A qualitative study. Nurs Educ. 2011;6(21):39-47.
15. Valizadeh S, Hririyan H. Nurses Work Motivation: A Big Challenge for Health System; a Review article. J Prev Care Nurs Midwifery. 2015;5(2):56-64.
16. Khadivi A, Vakilh Mafakheri A. The relationship between achievement motivation, locus of control, self-concept and academic achievement the first year of high school five districts of tabriz. Education. 2011;13:45-66.
17. Akbari B. Validity of motivation questionnaire of Heremence on students of high school in Guilan Providence. Knowledge Res Educ Sci. 2007;16:73-96.
18. Weinberger S, Weeks W. The evolution of new business in health care. J Health Care Finance. 2004;31(2):53-61. [PMID]
19. Zali M, Madhooshi M, Kerdnaeig A. Assess students' entrepreneurial characteristics. J Human Teach. 2007;81:81-113.
20. Karimi A, Johari H. Identifying the Barriers to Entrepreneurship Development as Perceived by Graduate Students (Case: Faculties of Agriculture in Tehran Province). J Entrepreneursh Dev. 2013;6(4):151-67.
21. Azizi M, Zare H, Almasi H. The Correlation of Critical Thinking Disposition and Achievement Goal Orientation with Student Entrepreneurial Characteristics. Iranian J Med Educ. 2016;24(16):200-9.
22. Jahani S, Khoshknab F. Perceived entrepreneurial motivators by Iranian nurse entrepreneurs: a qualitative study. Q J Nurs Manage. 2014;3(3):68-77.
23. Philips F, Garman A. Barriers to entrepreneurship in health care organization. J Health Hum Serv Adm. 2006;28(4):472-84.
24. Sousa N, Mendes R, Abrantes C, Sampaio J, Oliveira J. Long-term effects of aerobic training versus combined aerobic and resistance training in modifying cardiovascular disease risk factors in healthy elderly men. Geriatr Gerontol Int. 2013;13(4):928-35. [DOI:10.1111/ggi.12033] [PMID]
25. Mohamadi E, Banaderakhshan H, Borhani F, Hoseinabadi Farahani M, Pour Hossiongholi M, Naderiravesh N. Relationship between Nursing Students' Achievement Motivation and Self-efficacy of Clinical Performance. Iran Univ Med Sci. 2014;27(90-91):33-43.
26. Sarmady M, Mahbooby T, Abdullah Zadeh H. Examine the relationship between self-esteem and achievement motivation and cognitive variables beliefs entrepreneurs in the provinces of East and West PNU students. J Psychol Univ Tabriz. 2009;4(14):1-27.
27. Dariyan M, Salehi M, khosravi Z. A comparative study on the motivation of progress in entrepreneurs or non-entrepreneurs in the industries of Tehran. J Entrepreneursh Dev. 2010;2(6):57-72.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shareiniya H, Nourayi A, Esmaeilniya M, Mohamadiyan B, Esmaeili R, Erfanpoor S. Examine The relationship between achievement motivation and entrepreneurial talent In nursing students of Gonabad University of Medical Sciences. IJNR. 2018; 13 (1) :73-79
URL: http://ijnr.ir/article-1-1974-fa.html

شارعی نیا حبیب، نورایی افسانه، اسماعیل نیا مهدی، محمدیان بتول، اسماعیلی رضا، عرفان پور سعید. بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد. پژوهش پرستاری. 1397; 13 (1) :73-79

URL: http://ijnr.ir/article-1-1974-fa.htmlجلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3897