[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 12، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 12 شماره 5 صفحات 53-60 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش حمایت اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متأهل
نصیره مقدم فر، مهدی شاه نظری*
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران ، to_servan@yahoo.com
چکیده:   (2494 مشاهده)
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش حمایت اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر مقطعی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مراجعه کننده به خانه‌های سلامت منطقه 1 شهر تهران در سال 1395 تشکیل می‌دادند. نمونه پژوهش نیز با استفاده از فرمول پیشنهادی تاباخنیک و فیدل 247 نفر تعیین شد. افراد گروه نمونه به روش خوشه‌ای تعیین شده و با استفاده از ابزارهای مقیاس زوجی انریچ، مقیاس طرحواره‌های یانگ و پرسشنامه حمایت اجتماعی زیمت که روایی و پایایی آنها توسط مطالعات پیشین مورد تأیید بوده و در مطالعه حاضر نیز پایایی هرکدام از طریق آلفای کرونباخ 91/0، 94/0 و 91/0 به دست آمد مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده از SPSS V.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بخش توصیفی یافته‌ها نشان داد که بیشتر افراد نمونه پژوهش دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکتری بوده و میانگین سنی 31 تا 40 سال بیشترین اعضاء گروه نمونه را تشکیل داده است. نتایج تحلیل استنباطی داده‌ها نیز نشان دهنده این بود که طرحواره های ناسازگار اولیه با تعامل متغیر حمایت اجتماعی، مدل پیش بینی معنادار شده (001/0 ˂ P) و ضرایب رگرسیونی نیز افزایش معناداری (358/0) می‌یابند.
نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده از مطالعه می‌توان به بررسی تعیین کنندگی سایر متغیرها در متغیر رضایت زناشویی پرداخته و در جهت طراحی و کاربست برنامه مداخلاتی مبتنی بر افزایش حمایت اجتماعی و کاهش طرحواره‌های ناسازگار اولیه در راستای ارتقاء شاخص رضایت از زندگی اقدام نمود. همچنین مراکز روان‌درمانی و مشاوره می‌توانند با الهام از یافته‌های این پژوهش در جهت کاهش طرحواره‌های ناسازگار زوجین دارای مشکلات در روابط زناشویی اقدام نموده و اثرات آن را در رضایت زناشویی مشاهده نمایند.

 
واژه‌های کلیدی: رضایت زناشویی، طرحواره های ناسازگار اولیه، حمایت اجتماعی ادراک شده، زنان متأهل
متن کامل [PDF 485 kb]   (749 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۷
فهرست منابع
1. 1. Batt V, Gabhainn SN, Falvey F. Perspectives on the Provision of Counselling for Women in Ireland. Ireland, Galway: Women\'s Studies Centre and Centre for Health Promotion Studies, National University of Ireland, Galway; 2002.
2. 2. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: A practitioner\'s guide: Guilford Press; 2003.
3. 3. Momeni K, Kulemarez MJB, Mohammadi O, Bahrami P, Zarei F. Comparing the early maladaptive schemas and lifestyle among the patients with depression and multiple sclerosis and normal people. J Kermanshah Univ Med Sci. 2016;19(6):343-52.
4. 4. Olson DH, DeFrain J. Marriage & families: intimacy, diversity, and strengths 5th ed. New York: McGraw Hill; 2006.
5. 5. Markman HJ, Floyd F. Possibilities for the prevention of marital discord: A behavioral perspective. Am J Fam Ther. 1980;8(2):29-48. [DOI:10.1080/01926188008250355]
6. 6. Bradbury TN, Fincham FD, Beach SRH. Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. J Marriage Fam. 2000;62(4):964-80. [DOI:10.1111/j.1741-3737.2000.00964.x]
7. 7. Snyder DK, Aikman GG. Marital Satisfaction Inventory-Revised. Washington, DC: American Psychological Association; 1999.
8. 8. Elek SM, Hudson DB, Bouffard C. Marital and parenting satisfaction and infant care self-efficacy during the transition to parenthood: the effect of infant sex. Issues Compr Pediatr Nurs. 2003;26(1):45-57. [DOI:10.1080/01460860390183065] [PMID]
9. 9. Ogden J. Health psychology. UK: McGraw-Hill Education; 2012.
10. 10. Schulz U, Schwarzer R. Long-term effects of spousal support on coping with cancer after surgery. J Soc Clin Psychol. 2004;23(5):716-32. [DOI:10.1521/jscp.23.5.716.50746]
11. 11. Sarafino EP, Smith TW. Health psychology: Biopsychosocial interactions: John Wiley & Sons; 2014.
12. 12. Sarason IG. Social support: Theory, research and applications: Springer Science & Business Media; 2013. [PMID]
13. 13. Yedirir S, Hamarta E. Emotional Expression and Spousal Support as Predictors of Marital Satisfaction: The Case of Turkey. Educ Sci Theory Pract. 2015;15(6):1549-58. [DOI:10.12738/estp.2015.6.2822]
14. 14. Miller RB, Mason TM, Canlas JM, Wang D, Nelson DA, Hart CH. Marital satisfaction and depressive symptoms in China. J Fam Psychol. 2013;27(4):677-82. [DOI:10.1037/a0033333] [PMID]
15. 15. Khoda Bakhshi A, Alizadeh F, L M, Pour Ibrahim T, Philosophical Race M. Perceived social support of family and friends and early maladaptive schemas in juvenile and juvenile offenders. J Res Cent Soc Fact Affect Health. 2013;2:40-9.
16. 16. Nilforooshan P, Navidian A, Shamohammadi M. Early maladaptive schemas and psychological health among Womens seeking cosmetic surgery. Iranian J Psychiat Nurs. 2015;3(1):12-23.
17. 17. Cecero JJ, Marmon TS, Beitel M, Hutz A, Jones C. Images of mother, self, and God as predictors of dysphoria in non-clinical samples. Pers Individ Differ. 2004;36(7):1669-80. [DOI:10.1016/j.paid.2003.06.013]
18. 18. Anderson K, Rieger E, Caterson I. A comparison of maladaptive schemata in treatment-seeking obese adults and normal-weight control subjects. J Psychosom Res. 2006;60(3):245-52. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2005.08.002] [PMID]
19. 19. Fowers BJ, Olson DH. Enrich marital inventory: a discriminant validity and cross-validation assessment. J Marital Fam Ther. 1989;15(1):65-79. [DOI:10.1111/j.1752-0606.1989.tb00777.x] [PMID]
20. 20. Asode M. Successful marriage factors from the perspective of happy couples. Tehran: University of Tehran; 2010.
21. 21. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. J Pers Asses. 1988;52(1):30-41. [DOI:10.1207/s15327752jpa5201_2]
22. 22. Afshari S. The study of the relationship between perceived social support, self-esteem and personality factors with student satisfaction. Tehran: Allameh Tabatabaei University; 2007.
23. 23. Rostami A, Ghazinour M, Richter J. Marital satisfaction: the differential impact of social support dependent on situation and gender in medical staff in Iran. Glob J Health Sci. 2013;5(4):151-64. [DOI:10.5539/gjhs.v5n4p151] [PMID] [PMCID]
24. 24. Riahi M, Verdi Nia A, Pour Hossein S. The study of the relationship between social support and mental health. J Soc Welf Res. 2007;10(34):85-101.
25. 25. Gamari M, Reza Khani S, Melaleau M. Investigation of marital disturbance with perceived social support and life orientation. Q J Counsel Psychother. 2014;3(11):45-64.
26. 26. Beck A, Emery G, Greenberg RL. Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective: Basic Books; 2005.
27. 27. Maki Abadi ZQ. Autoimmune relationship and perceived social support with students\' psychological health. Tehran: Tarbiat Moalem University of Tehran; 2009.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

moghadAM FA N, shah nazari M. The Role of Social Support and Early Maladaptive Schemas in Marital Satisfaction of Married Women. IJNR. 2017; 12 (5) :53-60
URL: http://ijnr.ir/article-1-1980-fa.html

مقدم فر نصیره، شاه نظری مهدی. بررسی نقش حمایت اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی رضایت زناشویی زنان متأهل. پژوهش پرستاری. 1396; 12 (5) :53-60

URL: http://ijnr.ir/article-1-1980-fa.htmlجلد 12، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3855