[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 4، شماره 14 - ( پاییز 1388 1388 ) ::
جلد 4 شماره 14 صفحات 67-75 برگشت به فهرست نسخه ها
شاخص های فیزیولوژیکی نوزاد نارس در دو روش کانگرویی و مرسوم
آلهه سیدرسولی*، مهناز جبرئیلی، سوسن ولیزاده
چکیده:   (25184 مشاهده)

 

نشانگر تأ ثیر مثبت روش آغوشی بر رو ی شاخص های ف یزیولوژیکی نوزاد نارس می باشد

میزان اشباع اکس یژن، کاهش خطر ه یپوترمی، ثبات ضربانات قلب، الگو ی تنفس و خواب می شود

و مقایسه شاخص های فیزیولوژیکی نوزاد نارس در دو روش آغوشی و مرسوم می باشد

مقدمه: روش آغوشی یک روش خوب و یک تحول برای مراقبت از نوزادان به خصوص نوزادان نارس است . مطالعات. تماس پوست با پوست باعث افز ایش. هدف از مطالعه حاضر بررس ی.

روش

آغوشی قرار گرفتند

به رو ش آغوشی سپس به روش مرسوم جهت ش یردهی از انکوباتور خارج و شاخص های ف یزیولوژیکی نوزاد در زمان های متوال ی

اندازه گیری گرد ید و بالعکس نوزاد ی که در گروه دوم قرار داشت ابتدا به روش مرسوم و بار دوم به روش آغوش ی از انکوباتور

: این مطالعه یک کارآزم ایی با لینی متقاطع است که نوزادان و مادران آ ن ها در معرض هر دو روش مرسوم و. 60 نوزاد به روش تصادف ی ساده انتخاب و به دو گروه تقس یم شدند. نوزادی که در گروه اول قرار داشت ابتدا

SPSS v.

خارج شد. از آزمون های آماری تی، تی زوجی و آنالیز واریانس با انداز ه گی ری مکرر و با استفاده از نرم افزار 14

استفاده شده است

30

.(

.دقیقه بعد از خروج ، یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که در نوزادان گروه دوم م یانگین تعداد ضربانات قلب در دق ایق 5p=0/001 ، p=0/02 ، p=0/ از انکوباتور و 5 دق یقه بعد از برگرداندن به انکوباتور در دو وضعیت با هم متفاوت می باشد ( 03

همچنین نت ایج نشان داد که سا یر شاخ ص های ف یزیولوژیکی

آغوشی تفاوت معن اداری با هم نداشتند

سابقه نازایی داشتند روش آغوشی را به روش مرسوم ترجیح داده بودند

(تنفس، اشباع اکس یژن و درجه حرارت ) در هر دو وضع یت مرسوم و. در رابطه با ترج یح مادران ن یز نت ایج بیانگر آن بود که اغلب مادران ب ه وی ژه مادران ی که.

نتیجه گیری

شاخص های ف یزیولوژیکی تأثیر یکسانی دارد ول ی از آنجا یی که مادران شر کت کننده در ای ن مطالعه نی ز ای ن روش را به روش

مرسوم ترجیح داده بودند لذا محققین این روش را روشی جایگزین برای روش های معمول پرستاری توصیه می کنند

: بر اساس نتا یج ای ن مطالعه روش آغوش ی در مقا ی سه با روش مرسوم در برخ ی شاخص ها همانند.
واژه‌های کلیدی: مراقبت کانگورویی وسنتی، شاخصهای فیزیولوژیکی، نوزاد نارس
متن کامل [PDF 259 kb]   (34 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری کودکان و نوزادان | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1387/11/6 | انتشار: 1388/9/24
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

seyedrasooli A, jabreili M, valizade S. The Physiological Parameters in Preterm Infant in Kangaroo and Traditional Methods. IJNR. 2009; 4 (14) :67-75
URL: http://ijnr.ir/article-1-115-fa.html

سیدرسولی آلهه، جبرئیلی مهناز، ولیزاده سوسن. شاخص های فیزیولوژیکی نوزاد نارس در دو روش کانگرویی و مرسوم. پژوهش پرستاری. 1388; 4 (14) :67-75

URL: http://ijnr.ir/article-1-115-fa.htmlجلد 4، شماره 14 - ( پاییز 1388 1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4280