:: جلد 9، شماره 4 - ( زمستان 1393 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 1-11 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل مؤثر: یک مطالعه مقطعی
ناهید رژه*، مجیده هروی کریموی، زهرا طاهری خرامه، علی منتظری، امیر واحدیان
، reje@shahed.ac.ir
چکیده:   (18062 مشاهده)
مقدمه: سکته قلبی ماهیت ناتوان و فلج کننده‌ای داشته که کیفیت زندگی بیماران مبتلا را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. کیفیت زندگی یکی از عوامل پیش‌بینی‌کننده شیوع ناتوانی و مرگ و میر در بیماران مبتلا است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نمره کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. روش: در این مطالعه مقطعی 350 بیمار سالمند مبتلا به سکته قلبی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های آموزشی درمانی منتخب شهر تهران در سال 1392 به روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای دو قسمتی شامل اطلاعات فردی و کیفیت زندگی عمومی فرم کوتاه 36 سؤالی (SF-36) بود. یافته‌ها: در بین ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی، بعد کارکرد اجتماعی با میانگین و انحراف معیار 77/25±71/66 و بعد محدودیت در ایفای نقش با میانگین و انحراف معیار 86/25±50/20 به ترتیب کمترین و بیشترین نمره را دارا بودند. نمره کیفیت زندگی زنان در اکثر خرده مقیاس‌ها به طور معناداری پایین‌تر از مردان بود (05/0p<). تحلیل کواریانس بین شدت بیماری و زیرمقیاس‌های کیفیت زندگی اختلاف معناداری را نشان داد (05/0p<). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی در حد مطلوبی نیست؛ بنابراین تمرکز و توجه بیشتر در مراقبت‌های پرستاری به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی این گروه از بیماران ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، سکته قلبی، SF-36، مطالعه مقطعی
متن کامل [PDF 1133 kb]   (1915 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷


XML   English Abstract   Printجلد 9، شماره 4 - ( زمستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها