:: جلد 10، شماره 1 - ( بهار 1394 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 75-66 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیرآموزش کارکنان پرستاری بر میزان رعایت حریم اطلاعاتی بیماران بستری در بخش اورژانس
تهمینه صالحی، ابراهیم عینی*، طاهره صادقی
، Eyni.ebrahim@gmail.com
چکیده:   (17534 مشاهده)
مقدمه: حفظ حریم از نیازهای اساسی بشر و از جمله مفاهیم بسیار مهم در پرستاری، مراقبت و درمان است که از آن به عنوان یک حق اساسی یاد می‌شود. احترام به محرمانه ماندن اطلاعات بیمار اصل اساسی اخلاقی و عمل اثربخش طبی و مراقبتی است. حفظ حریم اطلاعاتی بیمار یک مشکل جدی در بخش‌های شلوغ مثل بخش اورژانس است. با توجه به این که آموزش کارکنان بالینی از جمله اقداماتی است که می‌تواند بر میزان رعایت حریم اطلاعاتی بیماران تأثیر مثبت برجای گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش به کارکنان پرستاری بر میزان رعایت حریم اطلاعاتی بیماران بستری در بخش اورژانس صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله‌ای قبل و بعد با گروه کنترل نامعادل است که 200 بیمار از بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی در گروه آزمون و 200 بیمار از بخش اورژانس بیمارستان شریعتی در گروه کنترل با روش نمونه‌گیری در دسترس قرار گرفتند. قبل از شروع مطالعه ابتدا پرسشنامه‌ حریم اطلاعاتی، توسط بیماران دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید. سپس برای 90 نفر از کارکنان بالینی شاغل در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (گروه آزمون) آموزش مجازی حریم اطلاعاتی بیمار از طریق سامانه آموزش مجازی کارکنان دانشگاه (آکادمی) ارائه گردید. در نهایت مجدداً پرسشنامه حریم اطلاعاتی توسط بیماران دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید و اطلاعات مورد آنالیز قرار گرفت. با ایجاد معیارهای ورود و خروج یکسان در هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله، سعی شد نمونه‌ها تا حد امکان یکسان شوند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه ویژگی‌های دموگرافیک و پرسشنامه حریم اطلاعاتی بود که قبل از مداخله و یک ماه بعد از آن اندازه‌گیری شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.19 و آزمون‌های آماری توصیفی و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تفاوت آماری معنا‌داری بین سن، جنس، سطح تحصیلات و سایر اطلاعات دموگرافیک وجود نداشت و دو گروه در شروع مطالعه از نظر میانگین نمره حریم فیزیکی بیمار همگن بودند، ولی آنالیز داده‌ها پس از اتمام مطالعه نشان داد آموزش مجازی حریم بیماران به ترتیب سبب افزایش معنا‌داری در میانگین نمره حریم اطلاعاتی (p0/010) بیماران گروه آزمون شده است. نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد آموزش کارکنان پرستاری با روش مجازی می‌تواند سبب بهبود حریم اطلاعاتی بیماران بستری در بخش اورژانس شود که می‌تواند گامی مهم در راستای مراقبت پرستاری کل نگر باشد.
واژه‌های کلیدی: حریم اطلاعاتی، آموزش کارکنان بالینی، بخش اورژانس
متن کامل [PDF 502 kb]   (5202 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/12/26 | انتشار: 1394/1/26


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 10، شماره 1 - ( بهار 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها