:: جلد 4، شماره 14 - ( پاییز 1388 1388 ) ::
جلد 4 شماره 14 صفحات 59-66 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مراقبت در منزل در پیشگیری از بستری مجدد مددجویان اسکیزوفرنیک حاد
دكتر مسعود فلاحی خشکناب*، دكتر حمیدرضا خانکه، دكتر محمدعلی حسینی، دكتر فرحناز محمدی، آقاي ابوالفضل رهگوی، خانم ناهید غضنفری
، msflir@yahoo.com
چکیده:   (17345 مشاهده)

مقدمه: یکی از مشکلات در درمان ب یماران اسک یزوفرنیک بستر ی های مکرر ا ین بیماران می باشد. هدف از این پژوهش.

روش

آزمون

انجام گردید و برای گروه کنترل این مداخله انجام نگردید و روش جاری شامل تعیین وقت بر ای مراجعه مددجو به درمانگاه

روانی جهت ادامه درمان ها انجام گشت دو گروه در دو نوبت

تجزیه تحلیل داد ه ها ازجداول توزیع فراونی مطلق و نسبی و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها آزمون آماری تی مستقل

وآزمون مجذور کای استفاده گردید

: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده است که درآن 48 مددجوی اسک یزوفرنیک حاد به طور تصادف ی در دو گروه( 24 نفر ) و کنترل ( 24 نفر ) جای گرفتند، برای گروه آزمون پس از ترخیص از بیمارستان مراقبت های پرستاری در منزل3 و 6 ماه پس از ترخیص از نظر بستری مجدد مقایسه شدند. برای.

یافته ها

و می زان بستر ی

.(

: نتایج نشان داد که پس از 3ماه پیگیری در گروه کنترل تعداد 6 نفر از 24 مددجو ( 25 %) بستر ی مجدد شدند(p=0/ که این میزان در گروه آزمون صفر بود ( 0%) یعنی هیچ یک از مددجویان بستری مجدد نداشتند ( 001p=0/ مجدد پس از 6 ماه در گروه آزمون 5 نفر ( 21 %) و در گروه کنترل 11 نفر ( 46 %) بود ( 002

نتیجه گیری

: استمرار مراقبت های پرستاری پس از ترخیص، در منزل در کاهش بستری مجدد مؤثر است.

بررسی تأثیر خدمات مراقبت در منزل در پیشگیری از میزان بستری مجدد بیماران اسکیزوفرنیک بود

واژه‌های کلیدی: اسکیزوفرنیا، پرستاری، مراقبت در منزل، بستری مجدد
متن کامل [PDF 184 kb]   (65 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1388/1/9 | انتشار: 1388/9/24


XML   English Abstract   Printجلد 4، شماره 14 - ( پاییز 1388 1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها