:: جلد 11، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1395 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 50-42 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل برمیزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران سال 1392
لیلا صالحی زاهد ، منیره اسدی* ، کامران کردمیر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی، تهران، ایران ، Asadi_m@tums.ac.ir
چکیده:   (10102 مشاهده)

مقدمه: کارکنان اتاق عمل به علت ماهیت شغلشان در معرض مخاطرات فراوان و تهدید کننده سلامتی قرار دارند. آشنایی آنها با اصول ایمنی و برنامه های پیشگیری می تواند به کاهش آسیبها و خطرات کمک نماید. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل بر میزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل بود. روش: در این پژوهش نیمه تجربی 61 نفر از پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران به روش سرشماری انتخاب شدند. یک جزوه آموزشی در مورد مدیریت خطرات اتاق عمل تهیه شد. سپس میزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل در مورد مدیریت خطرات اتاق عمل قبل و یک هفته بعد از آموزش به کمک پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده بود بررسی شد. برنامه آموزشی به تعداد دو جلسه در هفته به مدت دو هفته برگزار شد. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون ویلکاکسون و ضریب همبستگی گاما و نرم افزار آماری SPSS ورژن 17 انجام گرفت. یافته ها: میانگین دانش و نحوه عملکرد پرسنل قبل و بعد از آموزش به ترتیب از 59/11 به 11/16 و از 32/58 به 21/66 افزایش یافت. بعد از آموزش میزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل به ترتیب (z=-5/563 و p=0/001) و (z=-6/410 و p=0/001) بود که افزایش معناداری داشت. نتیجه گیری: آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل سبب افزایش میزان دانش و بهبود عملکرد پرسنل اتاق عمل شده است. آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل می تواند به کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی و آسیبهای شغلی پرسنل کمک کرده و بهتر است جزیی از برنامه های مدیریتی بیمارستان قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: دانش، عملکرد، پرسنل اتاق عمل، مدیریت خطر
متن کامل [PDF 292 kb]   (4013 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری داخلی جراحی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/12/15 | پذیرش: 1395/6/15 | انتشار: 1395/6/15


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 11، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها