:: جلد 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 23-29 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت بااحساس شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول
احسان بندانی ترشکی، رضا بیرانوند، شهزاد مهرانفرد*، صادق احمدی ماژین، فردوس پلارک، یعقوب مدملی، سعید داودی، مهیار نجاریان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران ، mehranfardshahzad@gmail.com
چکیده:   (6324 مشاهده)

مقدمه: امروزه میزان استفاده از اینترنت در دانشجویان در حال افزایش می‌باشد و به بخش مهمی از زندگی آنها تبدیل شده است. در کنار مزیت‌های اینترنت، استفاده نابجا و افراطی باعث بروز وابستگی به اینترنت و مشکلات ناشی از آن می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با احساس شادکامی و نشاط دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که بر روی ۲۷۶ نفراز دانشجویان واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۱۳93 به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این مطالعه 1/8% از دانشجویان دختر اینترنت به اعتیاد داشتند که به طور معنی‌داری از میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پسر 0/9%، بیشتر بود (0/330= P). ارتباط آماری معنی‌داری بین استفاده ازسایت های مختلف واعتیاد به اینترنت مشاهده شد (0/044= P). ارتباط آماری معنی‌داری بین میزان استفاده روزانه و اعتیاد به اینترنت مشاهده شد (0/0001= P). ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و نشاط و شادابی دانشجویان برابر با 0/85- بود (0/158= P).

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده روزانه از اینترنت درسایت های مختلف توسط دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت دارند باعث کاهش احساس شادکامی در آنان می‌گردد. لذا توصیه می‌گردد برنامه‌های آموزشی در جهت سوق دادن دانشجویان به سمت استفاده صحیح از اینترنت و سایت‌های علمی برنامه ریزی شود.

واژه‌های کلیدی: اعتیاد به اینترنت، اینترنت، شادکامی، دانشجویان
متن کامل [PDF 508 kb]   (2625 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: 1395/5/15 | پذیرش: 1395/12/24 | انتشار: 1395/12/24XML   English Abstract   Printجلد 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها