:: جلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 25-36 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مراقبت از دهان در پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی: یک مطالعه مروری روایتی
ویدا شفیع پور، عبداله حقیقی، معصومه باقری نسامی*
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ، anna30432003@yahoo.com
چکیده:   (6562 مشاهده)
مقدمه: نقش پرستاران برای پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی امری ضروری است لذا این مقاله مروری با هدف تعیین تأثیر مراقبت از دهان در پیشگیری از پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه انجام شد.
روش کار: از مطالعات کارآزمایی بالینی منتشر شده ازسال 2005 تا 2015 میلادی در زمینه نقش مراقبت از دهان در بروز پنومونی ناشی از ونتیلاتور استفاده شد. متن کامل مقالات از طریق جستجوی در پایگاه‌های قابل دسترس مانند SID، Pubmed، Iran Medex، Elsevier، Springer، Magiran،Google scholar بدست آمد. همچنین از کلید واژه‌های "oral care"، "oral hygiene"، mouth care""،"oral hygiene practices"،"mouth hygiene"، "critical care"،"intubated intensive care"،"intubated mechanically ventilated"، "ventilator-associated pneumonia" و معادل فارسی در عنوان و یا چکیده جستجو شده و مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از پروتکل spirit جهت ارزیابی مقالات استفاده شد.
یافته‌ها: ابتدا تعداد 1432 مقاله به دست آمد که پس از وارد کردن معیارهای ورود به مطالعه در نهایت تعداد 32 مقاله انتخاب شدند. مراقبت از دهان با محلول کلرهگزیدین و آنتی سپتیک بطور چشمگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور پیشگیری می‌کند. مسواک زدن در کاهش پلاک‌های دندانی که محل تجمع میکروارگانیسم‌های ایجاد کننده پنومونی ناشی از ونتیلاتور می‌باشد تأثیر چشمگیری دارد. اجرای برنامه مداخله مبتنی بر شواهد کیفیت مراقبت از دهان را بوسیله پرستاران بهبود می‌بخشد و آگاهی در مورد راههای ایجاد پنومونی ناشی از ونتیلاتور می‌تواند باعث افزایش اهمیت دهی به مراقبت‌های دهانی گردد.
نتیجه گیری: مراقبت از دهان نقش مهمی در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور دارد و نیاز است دانش پرستاران در مورد پنومونی ناشی از ونتیلاتور و مراقبت از دهان ارتقا داده شود.

 
واژه‌های کلیدی: مراقبت از دهان، پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی، بخش مراقبت‌های ویژه
متن کامل [PDF 633 kb]   (1567 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری بخش های ویژه | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/9/7 | پذیرش: 1396/11/21 | انتشار: 1396/11/21
فهرست منابع
1. Jones H, Newton JT, Bower EJ. A survey of the oral care practices of intensive care nurses. Intensive Crit Care Nurs. 2004;20(2):69-76. [DOI:10.1016/j.iccn.2004.01.004] [PMID]
2. Munro CL, Grap MJ. Oral health and care in the intensive care unit: state of the science. Am J Crit Care. 2004;13(1):25-33; discussion 4. [PMID]
3. Rello J, Koulenti D, Blot S, Sierra R, Diaz E, De Waele JJ, et al. Oral care practices in intensive care units: a survey of 59 European ICUs. Intensive Care Med. 2007;33(6):1066-70. [DOI:10.1007/s00134-007-0605-3] [PMID]
4. Ames P, Galor A. Cyclosporine ophthalmic emulsions for the treatment of dry eye: a review of the clinical evidence. Clin Investig (Lond). 2015;5(3):267-85. [DOI:10.4155/cli.14.135] [PMID] [PMCID]
5. Gore A, Attar M, Pujara C, Neervannan S. Ocular emulsions and dry eye: a case study of a non-biological complex drug product delivered to a complex organ to treat a complex disease. Generic Biosimilar Initiative J. 2017;6(1):13-23. [DOI:10.5639/gabij.2017.0601.004]
6. Beraldo CC, Andrade D. Oral hygiene with chlorhexidine in preventing pneumonia associated with mechanical ventilation. J Bras Pneumol. 2008;34(9):707-14. [DOI:10.1590/S1806-37132008000900012] [PMID]
7. Cason CL, Tyner T, Saunders S, Broome L, Centers for Disease C, Prevention. Nurses' implementation of guidelines for ventilator-associated pneumonia from the Centers for Disease Control and Prevention. Am J Crit Care. 2007;16(1):28-36; discussion 7; quiz 8. [PMID]
8. Coppadoro A, Bittner E, Berra L. Novel preventive strategies for ventilator-associated pneumonia. Crit Care. 2012;16(2):210. [DOI:10.1186/cc11225] [PMID] [PMCID]
9. Warren DK, Shukla SJ, Olsen MA, Kollef MH, Hollenbeak CS, Cox MJ, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003;31(5):1312-7. [DOI:10.1097/01.CCM.0000063087.93157.06] [PMID]
10. Dudeck MA, Horan TC, Peterson KD, Allen-Bridson K, Morrell GC, Pollock DA, et al. National Healthcare Safety Network (NHSN) report, data summary for 2009, device-associated module. Am J Infect Control. 2011;39(5):349-67. [DOI:10.1016/j.ajic.2011.04.011] [PMID]
11. Seyedalshohadaee M, Rafii F, Faridian Arani F. Evaluating the Effect of Mouth Washing with Chlorhexidine on the Ventilator Associated Pneumonia. Iran J Nurs. 2012;25(79):34-44.
12. Dadgari F. ventilated associated pneumonia and Prevention. Med Sch Mag. 2010;8(4):90-4.
13. Ashraf M, Ostrosky-Zeichner L. Ventilator-associated pneumonia: a review. Hosp Pract (1995). 2012;40(1):93-105. [DOI:10.3810/hp.2012.02.950] [PMID]
14. Gallagher JA. Implementation of Ventilator-Associated Pneumonia Clinical Guideline (Bundle). J Nurs Pract. 2012;8(5):377-82. [DOI:10.1016/j.nurpra.2012.02.017]
15. Safdar N, Crnich CJ, Maki DG. The pathogenesis of ventilator-associated pneumonia: its relevance to developing effective strategies for prevention. Respir Care. 2005;50(6):725-39; discussion 39-41. [PMID]
16. El-Solh AA, Pietrantoni C, Bhat A, Okada M, Zambon J, Aquilina A, et al. Colonization of dental plaques: a reservoir of respiratory pathogens for hospital-acquired pneumonia in institutionalized elders. Chest. 2004;126(5):1575-82. [DOI:10.1016/S0012-3692(15)31374-X]
17. Munro CL, Grap MJ, Elswick RK, Jr., McKinney J, Sessler CN, Hummel RS, 3rd. Oral health status and development of ventilator-associated pneumonia: a descriptive study. Am J Crit Care. 2006;15(5):453-60. [PMID]
18. Munro CL, Grap MJ. Oral health and care in the intensive care unit: state of the science. American Journal of Critical Care. 2004;13(1):25-34. [PMID]
19. Darvishi Khezri H, Emami Zeydi A, Firouzian A, Gholipour Baradari A, Mahmoodi G, Hasanzadeh Kiabi F, et al. The Importance of Oral Hygiene in Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia (VAP): A Literature Review. Int J. 2014;7(1):12.
20. Taraghi Z, Khezri HD, Baradari AG, Heidari Gorji M, Sharifpour A, Ahanjan M. Evaluation of the antibacterial effect of Persica® mouthwash in mechanically ventilated ICU patients: a double blind randomized clinical trial. Middle-East J Sci Res. 2011;10(5):631-7.
21. Berry AM, Davidson PM, Masters J, Rolls K. Systematic literature review of oral hygiene practices for intensive care patients receiving mechanical ventilation. Am J Crit Care. 2007;16(6):552-62; quiz 63. [PMID]
22. Lorente L, Lecuona M, Jiménez A, Palmero S, Pastor E, Lafuente N, et al. Ventilator-associated pneumonia with or without toothbrushing: a randomized controlled trial. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012;31(10):2621-9. [DOI:10.1007/s10096-012-1605-y] [PMID]
23. Adib-Hajbaghery M, Ansari A. Oral care in ICU patients: a review of research evidence. Kashan Univ Med Sci. 2011;15(No 3):280-93.
24. DeRiso AJ, 2nd, Ladowski JS, Dillon TA, Justice JW, Peterson AC. Chlorhexidine gluconate 0.12% oral rinse reduces the incidence of total nosocomial respiratory infection and nonprophylactic systemic antibiotic use in patients undergoing heart surgery. Chest. 1996;109(6):1556-61. [DOI:10.1378/chest.109.6.1556] [PMID]
25. Houston S, Hougland P, Anderson JJ, LaRocco M, Kennedy V, Gentry LO. Effectiveness of 0.12% chlorhexidine gluconate oral rinse in reducing prevalence of nosocomial pneumonia in patients undergoing heart surgery. Am J Crit Care. 2002;11(6):567-70. [PMID]
26. Segers P, Speekenbrink RG, Ubbink DT, van Ogtrop ML, de Mol BA. Prevention of nosocomial infection in cardiac surgery by decontamination of the nasopharynx and oropharynx with chlorhexidine gluconate: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296(20):2460-6. [DOI:10.1001/jama.296.20.2460] [PMID]
27. Ranjbar H, Abaszade, Arab, athar. The relationship between awareness of ventilator associated pneumonia and prioritize the transmission of oral care. Health Sci J Qual Res. 2010;10(1):7-13.
28. Grap MJ, Munro CL, Ashtiani B, Bryant S. Oral care interventions in critical care: frequency and documentation. Am J Crit Care. 2003;12(2):113-8; discussion 9. [PMID]
29. Mori H, Hirasawa H, Oda S, Shiga H, Matsuda K, Nakamura M. Oral care reduces incidence of ventilator-associated pneumonia in ICU populations. Intensive Care Med. 2006;32(2):230-6. [DOI:10.1007/s00134-005-0014-4] [PMID]
30. Dudeck MA, Horan TC, Peterson KD, Allen-Bridson K, Morrell G, Anttila A, et al. National Healthcare Safety Network report, data summary for 2011, device-associated module. Am J Infect Control. 2013;41(4):286-300. [DOI:10.1016/j.ajic.2013.01.002] [PMID] [PMCID]
31. Feider LL, Mitchell P. Validity and reliability of an oral care practice survey for the orally intubated adult critically ill patient. Nurs Res. 2009;58(5):374-7. [DOI:10.1097/NNR.0b013e3181b4b3d1] [PMID]
32. Nicolosi LN, del Carmen Rubio M, Martinez CD, Gonzalez NN, Cruz ME. Effect of oral hygiene and 0.12% chlorhexidine gluconate oral rinse in preventing ventilator-associated pneumonia after cardiovascular surgery. Respir Care. 2014;59(4):504-9. [DOI:10.4187/respcare.02666] [PMID]
33. Ranjbar H, Jafari S, Kamrani F, Alavi Majd H, Yaghmayee F, Asgari A. Effect of Chlorhexidine gluconate oral rinse on preventing of late onset ventilator associated pneumonia and it's interaction with severity of illness. J Critical Care Nurs. 2010;3(2):13-4.
34. Munro CL, Grap MJ, Jones DJ, McClish DK, Sessler CN. Chlorhexidine, toothbrushing, and preventing ventilator-associated pneumonia in critically ill adults. Am J Crit Care. 2009;18(5):428-37; quiz 38. [DOI:10.4037/ajcc2009792] [PMID] [PMCID]
35. Needleman IG, Hirsch NP, Leemans M, Moles DR, Wilson M, Ready DR, et al. Randomized controlled trial of toothbrushing to reduce ventilator-associated pneumonia pathogens and dental plaque in a critical care unit. J Clin Periodontol. 2011;38(3):246-52. [DOI:10.1111/j.1600-051X.2010.01688.x] [PMID]
36. El Azab SR, El Sayed AE, Abdelkarim M, Al Mutairi KB, Al Saqabi A, El Demerdash S. Combination of ventilator care bundle and regular oral care with chlorhexidine was associated with reduction in ventilator associated pneumonia. Egyptian J Anaesth. 2013;29(3):273-7. [DOI:10.1016/j.egja.2013.03.001]
37. Hutchins K, Karras G, Erwin J, Sullivan KL. Ventilator-associated pneumonia and oral care: a successful quality improvement project. Am J Infect Control. 2009;37(7):590-7. [DOI:10.1016/j.ajic.2008.12.007] [PMID]
38. Soleimani M, Rajabi MR, Movahedi A, Ghods A. Effects of endotracheal tube cuff pressure regulation with minimal occlusion volume on incidence of ventilator-associated pneumonia. Koomesh. 2014;15(2):Pe168-Pe75, En24.
39. Seyfi S, Latifi S, shirkhani M. Effect of Subglottic Secretion Drainage on the Ventilator-Associated Pneumonia in ICU Patients. Babol Univ Med Sci. 2013;15(1).
40. Ross A, Crumpler J. The impact of an evidence-based practice education program on the role of oral care in the prevention of ventilator-associated pneumonia. Intensive Crit Care Nurs. 2007;23(3):132-6. [DOI:10.1016/j.iccn.2006.11.006] [PMID]
41. Drakulovic MB, Torres A, Bauer TT, Nicolas JM, Nogue S, Ferrer M. Supine body position as a risk factor for nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients: a randomised trial. Lancet. 1999;354(9193):1851-8. [DOI:10.1016/S0140-6736(98)12251-1]
42. Pawar M, Mehta Y, Khurana P, Chaudhary A, Kulkarni V, Trehan N. Ventilator-associated pneumonia: Incidence, risk factors, outcome, and microbiology. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2003;17(1):22-8. [DOI:10.1053/jcan.2003.4] [PMID]
43. Kobashi Y, Matsushima T. Clinical analysis of patients requiring long-term mechanical ventilation of over three months: ventilator-associated pneumonia as a primary complication. Intern Med. 2003;42(1):25-32. [DOI:10.2169/internalmedicine.42.25] [PMID]
44. Cook DJ, Walter SD, Cook RJ, Griffith LE, Guyatt GH, Leasa D, et al. Incidence of and risk factors for ventilator-associated pneumonia in critically ill patients. Ann Intern Med. 1998;129(6):433-40. [DOI:10.7326/0003-4819-129-6-199809150-00002] [PMID]
45. Arozullah AM, Khuri SF, Henderson WG, Daley J, Participants in the National Veterans Affairs Surgical Quality Improvement P. Development and validation of a multifactorial risk index for predicting postoperative pneumonia after major noncardiac surgery. Ann Intern Med. 2001;135(10):847-57. [DOI:10.7326/0003-4819-135-10-200111200-00005] [PMID]
46. Akca O, Koltka K, Uzel S, Cakar N, Pembeci K, Sayan MA, et al. Risk factors for early-onset, ventilator-associated pneumonia in critical care patients: selected multiresistant versus nonresistant bacteria. Anesthesiology. 2000;93(3):638-45. [DOI:10.1097/00000542-200009000-00011] [PMID]
47. Alp E, Guven M, Yildiz O, Aygen B, Voss A, Doganay M. Incidence, risk factors and mortality of nosocomial pneumonia in intensive care units: a prospective study. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2004;3(1):17. [DOI:10.1186/1476-0711-3-17] [PMID] [PMCID]
48. Tsai HC, Lin FC, Chen YC, Chang SC. The role of total bile acid in oral secretions in ventilator-associated pneumonia. J Crit Care. 2012;27(5):526 e1-6.
49. Grap MJ, Munro CL, Unoki T, Hamilton VA, Ward KR. Ventilator-associated pneumonia: the potential critical role of emergency medicine in prevention. J Emerg Med. 2012;42(3):353-62. [DOI:10.1016/j.jemermed.2010.05.042] [PMID]
50. Langer M, Mosconi P, Cigada M, Mandelli M. Long-term respiratory support and risk of pneumonia in critically III patients. Am Rev Respir Dis. 1989;140:302-5. [DOI:10.1164/ajrccm/140.2.302] [PMID]
51. Khezri Darvishi H. The role of oral care in prevention of ventilator associated pneumonia: A literature review. 2014;21(6):840-9.
52. Wise MP, Williams DW. Oral care and pulmonary infection - the importance of plaque scoring. Crit Care. 2013;17(1):101. [DOI:10.1186/cc11896] [PMID] [PMCID]
53. Panchabhai TS, Dangayach NS, Krishnan A, Kothari VM, Karnad DR. Oropharyngeal cleansing with 0.2% chlorhexidine for prevention of nosocomial pneumonia in critically ill patients: an open-label randomized trial with 0.01% potassium permanganate as control. Chest. 2009;135(5):1150-6. [DOI:10.1378/chest.08-1321] [PMID]
54. Klompas M, Speck K, Howell MD, Greene LR, Berenholtz SM. Reappraisal of routine oral care with chlorhexidine gluconate for patients receiving mechanical ventilation: systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2014;174(5):751-61. [DOI:10.1001/jamainternmed.2014.359] [PMID]
55. Li L, Ai Z, Li L, Zheng X, Jie L. Can routine oral care with antiseptics prevent ventilator-associated pneumonia in patients receiving mechanical ventilation? An update meta-analysis from 17 randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med. 2015;8(2):1645-57. [PMID] [PMCID]
56. Nicolosi LN, del Carmen Rubio M, Martinez CD, González NN, Cruz ME. Effect of oral hygiene and 0.12% chlorhexidine gluconate oral rinse in preventing ventilator-associated pneumonia after cardiovascular surgery. Respiratory care. 2014;59(4):504-9. [DOI:10.4187/respcare.02666] [PMID]
57. Gu WJ, Gong YZ, Pan L, Ni YX, Liu JC. Impact of oral care with versus without toothbrushing on the prevention of ventilator-associated pneumonia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2012;16(5):R190. [DOI:10.1186/cc11675] [PMID] [PMCID]
58. Touzot-Jourde G, Stedman NL, Trim CM. The effects of two endotracheal tube cuff inflation pressures on liquid aspiration and tracheal wall damage in horses. Vet Anaesth Analg. 2005;32(1):23-9. [DOI:10.1111/j.1467-2995.2004.00170.x] [PMID]
59. Taylor NJ, Auzinger G. Intermittent subglottic secretion drainage and ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(10):1435-6; author reply 6-7. https://doi.org/10.1164/ajrccm.183.10.1435 [DOI:10.1164/ajrccm.183.10.1435a]
60. Dezfulian C, Shojania K, Collard HR, Kim HM, Matthay MA, Saint S. Subglottic secretion drainage for preventing ventilator-associated pneumonia: a meta-analysis. Am J Med. 2005;118(1):11-8. [DOI:10.1016/j.amjmed.2004.07.051] [PMID]
61. Lacherade JC, De Jonghe B, Guezennec P, Debbat K, Hayon J, Monsel A, et al. Intermittent subglottic secretion drainage and ventilator-associated pneumonia: a multicenter trial. Am J Respir Crit Care Med. 2010;182(7):910-7. [DOI:10.1164/rccm.200906-0838OC] [PMID]
62. Loupec T, Petitpas F, Kalfon P, Mimoz O. Subglottic secretion drainage in prevention of ventilator-associated pneumonia: mind the gap between studies and reality. Crit Care. 2013;17(6):R286. [DOI:10.1186/cc13149] [PMID] [PMCID]
63. Safdari R, Yazdannik A, Abbasi S. Effect of intermittent subglottic secretion drainage on ventilator-associated pneumonia: A clinical trial. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(4):376-80. [PMID] [PMCID]
64. Souza CR, Santana VT. Impact of supra-cuff suction on ventilator-associated pneumonia prevention. Rev Bras Ter Intensiva. 2012;24(4):401-6. [DOI:10.1590/S0103-507X2012000400018] [PMCID]
65. Adib-Hajbaghery M, Ansari A, Azizi-Fini E. Oral care in ICU patients: a review of research evidence. Feyz J. 2011;15(3):280-93.
66. Goldie MP. Oral hygiene care for critically ill patients to prevent ventilator-associated pneumonia (review). Cochrane Database Syst Rev.8.
67. International Dry Eye Workshop. DEWS Report. Ocular Surface, 2007.
68. Alotaibi AK, Alshayiqi M, Ramalingam S. Does the presence of oral care guidelines affect oral care delivery by intensive care unit nurses? A survey of Saudi intensive care unit nurses. Am J Infect Control. 2014;42(8):921-2. [DOI:10.1016/j.ajic.2014.05.019] [PMID]
69. Bagheri-Nesami M, Amiri-Abchuyeh M, Gholipour-Baradari A, Yazdani-Cherati J, Nikkhah A. Assessment of Critical Care Provider's Application of Preventive Measures for Ventilator-Associated Pneumonia in Intensive Care Units. J Clin Diagn Res. 2015;9(8):IC05-IC8. [PMID] [PMCID]
70. Jordan A, Badovinac A, Spalj S, Par M, Slaj M, Plancak D. Factors influencing intensive care nurses' knowledge and attitudes regarding ventilator-associated pneumonia and oral care practice in intubated patients in Croatia. Am J Infect Control. 2014;42(10):1115-7. [DOI:10.1016/j.ajic.2014.07.008] [PMID]
71. Bagheri-Nesami M, Amiri M. Nurses' knowledge of evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia in intensive care units. J Nurs Midwifery Sci. 2014;1(1):44-8. [DOI:10.18869/acadpub.jnms.1.1.44]XML   English Abstract   Printجلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها