[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 1-9 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش خود دلسوزی و شایستگی بالینی در کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران
سمانه مختاری، قاسم آهی، غلام رضا شریف زاده
چکیده:   (5300 مشاهده)
مقدمه: کیفیت زندگی حرفه‌ای رابطه پیچیده‌ای با ویژگی‌های محیط کاری، محیط زندگی شخصی و مواجهه با تروماهای اولیه و ثانویه در محیط‌های کاری دارد. این پژوهش به منظور تعیین نقش خوددلسوزی و شایستگی بالینی در کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران انجام شد.
روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرستاران شاغل (114 نفر؛ 96 پرستار و 18 بهیار) در بیمارستان دولتی شهر قاین در سال 1395 تشکیل داد. با توجه به کوچک بودن جامعه پژوهشی کلیه اعضا به عنوان نمونه مد نظر قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها مقیاس دلسوزی به خود نف، مقیاس شایستگی بالینی مرتوجا و همکاران و پرسشنامه کیفیت زندگی حرفه‌ای استام مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش تحلیل رگرسیون چند گانه بکار رفت.
یافته‌ها: تحلیل‌ها نشان داد که شایستگی بالینی و خوددلسوزی سازگارانه پیش بین مثبت مؤلفه رضایت از دلسوزی هستند و روی هم 24 درصد از واریانس رضایت از دلسوزی را تبیین می‌کنند (24/0 = R Square). به علاوه خوددلسوزی ناسازگارانه پیش بینی کننده مثبت استرس تروماتیک ثانوی بود و 12 درصد از واریانس مشاهده شده در این مؤلفه را تبیین کرد (12/0 = R Square). همچنین شایستگی بالینی و خوددلسوزی ناسازگارانه به ترتیب پیش بینی کننده مثبت و منفی مؤلفه فرسودگی کیفیت زندگی بودند و در مجموع 22 درصد از واریانس فرسودگی را تبیین می‌کنند (22/0 = R Square).
نتیجه گیری: جمع بندی یافته‌های پژوهش حاکی از نقش شایستگی بالینی و خوددلسوزی در کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران و لزوم توجه به شایستگی و خوددلسوزی و مؤلفه‌های آن به هنگام آموزش پرسنل پرستاری در کلاس‌های درس در دانشگاه، دوره‌های کارورزی، بازآموزی و دوره‌های ضمن خدمت است.

 
واژه‌های کلیدی: شایستگی بالینی، خود دلسوزی، کیفیت زندگی حرفه‌ای
متن کامل [PDF 525 kb]   (1407 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: 1396/2/4 | پذیرش: 1396/11/21 | انتشار: 1396/11/21
فهرست منابع
1. Gemeay E, Mansour E, Albarrak M. Professional Quality of Life as Perceived By Nursing Students at King Saud University in Riyadh. J Nurs Health Sci. 2016;5(2):48-53.
2. Boyle D. Countering compassion fatigue: A requisites nursing agenda. Online J Issues Nurs. 2011;16(1):22-30.
3. Circenis K, Millere I, Deklava L. Measuring the Professional Quality of Life among Latvian Nurses. Procedia - Soc Behav Sci. 2013;84:1625-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.07.003]
4. Kim K, Han Y, Kim JS. Korean nurses' ethical dilemmas, professional values and professional quality of life. Nurs Ethics. 2015;22(4):467-78. [DOI:10.1177/0969733014538892] [PMID]
5. Amin AA, Vankar JR, Nimbalkar SM, Phatak AG. Perceived Stress and Professional Quality of Life in Neonatal Intensive Care Unit Nurses in Gujarat, India. Indian J Pediatr. 2015;82(11):1001-5. [DOI:10.1007/s12098-015-1794-3] [PMID]
6. Stamm B. The ProQOL Manual: The Professional Quality of Life Scale: Compassion Satisfaction, Burnout & Compassion Fatigue/ Secondary Trauma Scales. Baltimore, MD: Sidran Press; 2005.
7. Sanchez-Reilly S, Morrison LJ, Carey E, Bernacki R, O'Neill L, Kapo J, et al. Caring for oneself to care for others: physicians and their self-care. J Support Oncol. 2013;11(2):75-81. [DOI:10.12788/j.suponc.0003] [PMID] [PMCID]
8. da Silva RM, Goulart CT, Lopes LFD, Serrano PM, Costa ALS, de Azevedo Guido L. Hardy personality and burnout syndrome among nursing students in three Brazilian universities-an analytic study. BMC Nurs. 2014;13(1):9. [DOI:10.1186/1472-6955-13-9] [PMID] [PMCID]
9. McGarry S, Girdler S, McDonald A, Valentine J, Lee SL, Blair E, et al. Paediatric health-care professionals: relationships between psychological distress, resilience and coping skills. J Paediatr Child Health. 2013;49(9):725-32. [DOI:10.1111/jpc.12260] [PMID]
10. Sodeke-Gregson EA, Holttum S, Billings J. Compassion satisfaction, burnout, and secondary traumatic stress in UK therapists who work with adult trauma clients. Eur J Psychotraumatol. 2013;4. [DOI:10.3402/ejpt.v4i0.21869]
11. Lindsay EK, Creswell JD. Helping the self help others: self-affirmation increases self-compassion and pro-social behaviors. Front Psychol. 2014;5:421. [DOI:10.3389/fpsyg.2014.00421] [PMID] [PMCID]
12. Welp LR, Brown CM. Self-compassion, empathy, and helping intentions. J Posit Psychol. 2013;9(1):54-65. [DOI:10.1080/17439760.2013.831465]
13. Neff K. Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself. Self Identity. 2003;2(2):85-101. [DOI:10.1080/15298860309032]
14. MacBeth A, Gumley A. Exploring compassion: a meta-analysis of the association between self-compassion and psychopathology. Clin Psychol Rev. 2012;32(6):545-52. [DOI:10.1016/j.cpr.2012.06.003] [PMID]
15. Raes F. Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Pers Individ Differ. 2010;48(6):757-61. [DOI:10.1016/j.paid.2010.01.023]
16. Johnson EA, O'Brien KA. Self-Compassion Soothes the Savage EGO-Threat System: Effects on Negative Affect, Shame, Rumination, and Depressive Symptoms. J Soc Clin Psychol. 2013;32(9):939-63. [DOI:10.1521/jscp.2013.32.9.939]
17. Odou N, Brinker J. Exploring the Relationship between Rumination, Self-compassion, and Mood. Self Identity. 2013;13(4):449-59. [DOI:10.1080/15298868.2013.840332]
18. Beaumont E, Galpin A, Jenkins P. 'Being kinder to myself': A prospective comparative study, exploring post-trauma therapy outcome measures, for two groups of clients, receiving either cognitive behaviour therapy or cognitive behaviour therapy and compassionate mind training. Counsel Psychol Rev. 2012;27(1):31-43.
19. Vernon RA, Chiarella M, Papps E. Assessing the Continuing Competence of Nurses in New Zealand. J Nurs Regulat. 2013;3(4):19-24. [DOI:10.1016/S2155-8256(15)30182-4]
20. Krieger T, Altenstein D, Baettig I, Doerig N, Holtforth MG. Self-compassion in depression: associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients. Behav Ther. 2013;44(3):501-13. [DOI:10.1016/j.beth.2013.04.004] [PMID]
21. Braehler C, Gumley A, Harper J, Wallace S, Norrie J, Gilbert P. Exploring change processes in compassion focused therapy in psychosis: results of a feasibility randomized controlled trial. Br J Clin Psychol. 2013;52(2):199-214. [DOI:10.1111/bjc.12009] [PMID]
22. Leary MR, Tate EB, Adams CE, Allen AB, Hancock J. Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. J Pers Soc Psychol. 2007;92(5):887-904. [DOI:10.1037/0022-3514.92.5.887] [PMID]
23. Neff KD, Hsieh Y-P, Dejitterat K. Self-compassion, Achievement Goals, and Coping with Academic Failure. Self Identity. 2005;4(3):263-87. [DOI:10.1080/13576500444000317]
24. Adams CE, Leary MR. Promoting Self–Compassionate Attitudes Toward Eating Among Restrictive and Guilty Eaters. J Soc Clin Psychol. 2007;26(10):1120-44. [DOI:10.1521/jscp.2007.26.10.1120]
25. Wiklund Gustin L, Wagner L. The butterfly effect of caring - clinical nursing teachers' understanding of self-compassion as a source to compassionate care. Scand J Caring Sci. 2013;27(1):175-83. [DOI:10.1111/j.1471-6712.2012.01033.x] [PMID]
26. Cowin LS, Hengstberger-Sims C, Eagar SC, Gregory L, Andrew S, Rolley J. Competency measurements: testing convergent validity for two measures. J Adv Nurs. 2008;64(3):272-7. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04774.x] [PMID]
27. Yanhua C, Watson R. A review of clinical competence assessment in nursing. Nurse Educ Today. 2011;31(8):832-6. [DOI:10.1016/j.nedt.2011.05.003] [PMID]
28. Black J, Allen D, Redfern L, Muzio L, Rushowick B, Balaski B, et al. Competencies in the context of entry-level registered nurse practice: a collaborative project in Canada. Int Nurs Rev. 2008;55(2):171-8. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2007.00626.x] [PMID]
29. Council TUK-bNM. Standards for pre-registration nursing education. UK2010.
30. Meretoja R, Numminen O, Isoaho H, Leino-Kilpi H. Nurse competence between three generational nurse cohorts: A cross-sectional study. Int J Nurs Pract. 2015;21(4):350-8. [DOI:10.1111/ijn.12297] [PMID]
31. Han Y, Park Y. Effects of Self-leadership and Job Involvement on Clinical Competence in General Hospital Nurses. J Kor Acad Nurs Adm. 2013;19(4):462. [DOI:10.11111/jkana.2013.19.4.462]
32. Kang K-J, Kim E-M, Ryu S-A. Factors Influencing Clinical Competence for General Hospital Nurses. J Korea Contents Assoc. 2011;11(1):284-93. [DOI:10.5392/JKCA.2011.11.1.284]
33. Sung M-H, Eum O-B. Relationships between critical thinking disposition, professional nursing competence and job satisfaction in clinical nurses. J Kor Acad Nurs Adm. 2009;15(1):26-36.
34. Park K, Park M. A study on nurses' self-leadership, organizational commitment and the nursing performance. J Korean Acad Nurs Adm. 2008;14:63-71.
35. Park K, Ahn Y, Kang N, Sohn M. Development of a simulation-based assessment to evaluate the clinical competencies of Korean nursing students. Nurse Educ Today. 2016;36:337-41. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.08.020] [PMID]
36. Nabirye RC, Brown KC, Pryor ER, Maples EH. Occupational stress, job satisfaction and job performance among hospital nurses in Kampala, Uganda. J Nurs Manag. 2011;19(6):760-8. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2011.01240.x] [PMID]
37. Farquharson B, Allan J, Johnston D, Johnston M, Choudhary C, Jones M. Stress amongst nurses working in a healthcare telephone-advice service: relationship with job satisfaction, intention to leave, sickness absence, and performance. J Adv Nurs. 2012;68(7):1624-35. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2012.06006.x] [PMID]
38. Rahkar Farshi M, Vahidi M, Jabraeili M. Relationship between Emotional Intelligence and Clinical Competencies of Nursing Students in Tabriz Nursing and Midwifery School. Res Dev Med Educ. 2015;4(1):91-5. [DOI:10.15171/rdme.2015.015]
39. Mohamadi S, Kohan S, Shafei F. The Relationship between Clinical Competence and Clinical Self-efficacy among Nursing and Midwifery Students. Int J Pediatr. 2015;3(6):1117-23.
40. Dehghan N, Jafarpour H. Relationship between clinical competence and motivation needs of nurses based on the McClelland theory. Nurs Pract Today. 2014;1(2):86-92.
41. Chelliah KK, Arumugam Z. Does Reflective Practice Enhance Clinical Competency in Medical Imaging Undergraduates? Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012;60:73-7. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.349]
42. Organization WH. World Health Statistics. Switzerland: WHO Press; 2014.
43. Komeili-Sani M, Etemadi A, Boustani H, Bahreini M, Hakim A. The relationship between nurses' clinical competency and job stress in Ahvaz university hospital, 2013. J Clin Nurs Midwifery. 2015;4(1):39-49.
44. Hassankhani H, Mohajjel Aghdam A, Rahmani A, Mohammadpoorfard Z. The Relationship between Learning Motivation and Self Efficacy among Nursing Students. Res Dev Med Educ. 2015;4(1):97-101. [DOI:10.15171/rdme.2015.016]
45. Meretoja R, Isoaho H, Leino-Kilpi H. Nurse competence scale: development and psychometric testing. J Adv Nurs. 2004;47(2):124-33. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2004.03071.x] [PMID]
46. Neff KD. The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self Identity. 2003;2(3):223-50. [DOI:10.1080/15298860309027]
47. Ghorbani N, Watson PJ, Chen Z, Norballa F. Self-Compassion in Iranian Muslims: Relationships With Integrative Self-Knowledge, Mental Health, and Religious Orientation. Int J Psychol Relig. 2012;22(2):106-18. [DOI:10.1080/10508619.2011.638601]
48. Stamm B. The concise ProQOL manual 2010 [Available from: http://www.proqol.org.
49. Vanaki Z, Nehrir B, Mokhtari Nouri J, Khademolhosseini SM, Ebadi A. Competency in Nursing Students: A Systematic Review. Int J Travel Med Global Health. 2016;4(1):3-11. [DOI:10.20286/ijtmgh-04013]
50. Yu H, Jiang A, Shen J. Prevalence and predictors of compassion fatigue, burnout and compassion satisfaction among oncology nurses: A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. 2016;57:28-38. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.01.012] [PMID]
51. Keidel GC. Burnout and compassion fatigue among hospice caregivers. Am J Hosp Palliat Care. 2002;19(3):200-5. [DOI:10.1177/104990910201900312] [PMID]
52. Leon SC, Visscher L, Sugimura N, Lakin BL. Person--job match among frontline staff working in residential treatment centers: the impact of personality and child psychopathology on burnout experiences. Am J Orthopsychiatry. 2008;78(2):240-8. [DOI:10.1037/a0013946] [PMID]
53. Reed FC. Baccalaureate education and professional practice. Nurs Outlook. 1967;15(1):50-2. [PMID]
54. Wu SY, Li HY, Tian J, Zhu W, Li J, Wang XR. Health-related quality of life and its main related factors among nurses in China. Ind Health. 2011;49(2):158-65. [DOI:10.2486/indhealth.MS1160]
55. Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. The factors facilitating and inhibiting effective clinical decision-making in nursing: a qualitative study. BMC Nurs. 2004;3(1):2. [DOI:10.1186/1472-6955-3-2] [PMID] [PMCID]
56. Duarte J, Pinto-Gouveia J, Cruz B. Relationships between nurses' empathy, self-compassion and dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study. Int J Nurs Stud. 2016;60:1-11. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.02.015] [PMID]
57. Gleichgerrcht E, Decety J. Empathy in clinical practice: how individual dispositions, gender, and experience moderate empathic concern, burnout, and emotional distress in physicians. PLoS One. 2013;8(4):e61526. [DOI:10.1371/journal.pone.0061526] [PMID] [PMCID]
58. Finlay-Jones AL, Rees CS, Kane RT. Self-Compassion, Emotion Regulation and Stress among Australian Psychologists: Testing an Emotion Regulation Model of Self-Compassion Using Structural Equation Modeling. PLoS One. 2015;10(7):e0133481. [DOI:10.1371/journal.pone.0133481] [PMID] [PMCID]
59. Klimecki O, Singer T. Empathic Distress Fatigue Rather Than Compassion Fatigue? Integrating Findings from Empathy Research in Psychology and Social Neuroscience. New York: Oxford University Press; 2011. 369-83 p. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780199738571.003.0253]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mokhtari S, Ahi G, Sharifzadeh G. Investigating the Role of Self-Compassion and Clinical Competencies in the Prediction of Nurses’ Professional Quality of Life. IJNR. 2018; 12 (6) :1-9
URL: http://ijnr.ir/article-1-1949-fa.html

مختاری سمانه، آهی قاسم، شریف زاده غلام رضا. نقش خود دلسوزی و شایستگی بالینی در کیفیت زندگی حرفه‌ای پرستاران. پژوهش پرستاری. 1396; 12 (6) :1-9

URL: http://ijnr.ir/article-1-1949-fa.htmlجلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212