[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 65-72 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین پیوند والدینی و تصویر بدنی در افراد چاق و دارای اضافه وزن
راضیه موسوی دیوا، طاهره محمودیان دستنایی
چکیده:   (4323 مشاهده)
مقدمه: در جامعه کنونی بدن و زیبایی آن به عنوان یکی از معیارهای زندگی افراد محسوب می‌شود. در عالم پزشکی و روانپزشکی یکی از تداخل‌های بین جسم و روان که در ادبیات پژوهشی مشاهده شده، چاقی و اضافه وزن زیاد می‌باشد. چاقی دارای ارتباطی دوسویه با فشارهای هیجانی و آشفتگی‌های روانشناختی و وضعیت روانپزشکی شخص است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی نقش پیوند والدینی بر تصویر بدن افراد چاق و دارای اضافه وزن مراجعه کننده به کلنیک های تغذیه شهر تهران بود.
روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کنندگان به کلینیک‌های تغذیه شهر تهران که دارای پرونده پزشکی بودند که از این بین تعداد 55 نفر به صورت هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها نیز شامل پرسشنامه پیوند والدین پارکر توپلینگ به همراه پرسشنامه چند بعدی تصویر بدن کش (1990) بود. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS. V 22 و آزمون همبستگی و به همراه تحلیل واریانس چند راهه (مانوا) بود.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان دهنده این بود که سبک پیوند کنترل‌گری بیش از مراقبت به عنوان یکی از پیش بینی کننده‌های تصویر بدنی افراد بوده و سبک پیوند مراقبت در مادر نیز بیش از پدر قادر به پیش بینی تصویر بدن می‌باشد.
نتیجه گیری: خانواده تأثیر زیادی بر روی شکل گیری تصویر بدن داشته و هر چه فرد بیشتر تحت کنترل خانواده باشد، تصویر منفی‌تری از بدن خود داشته و نمره تصویر بدن او پایین‌تر است. از این روی می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی برای خانواده‌ها در جهت آموزش کنترل گری به فرزندان خود، شناسایی و تشخیص نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی در مراحل اولیه از گسترش نگرانی و اختلالات جدی‌تر تغذیه‌ای در سنین بعدی پیشگیری کرد.

 
واژه‌های کلیدی: تصویر بدن، پیوند والدینی، افراد چاق و دارای اضافه وزن
متن کامل [PDF 512 kb]   (981 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/2/29 | پذیرش: 1396/4/4 | انتشار: 1396/11/21
فهرست منابع
1. Ramirez JC, Milan S. Childhood Sexual Abuse Moderates the Relationship Between Obesity and Mental Health in Low-Income Women. Child Maltreat. 2016;21(1):85-9. [DOI:10.1177/1077559515611246] [PMID] [PMCID]
2. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000;320(7244):1240-3. [DOI:10.1136/bmj.320.7244.1240] [PMID] [PMCID]
3. Haua-Navarro K. [Overweight and obesity]. Gac Med Mex. 2016;152 Suppl 1:45-9. [PMID]
4. Cash TF, Hicks KL. Being fat versus thinking fat: Relationships with body image, eating behaviors, and well-being. Cogn Ther Res. 1990;14(3):327-41. [DOI:10.1007/BF01184000]
5. Garner DM, Garfinkel PE. Body image in anorexia nervosa: measurement, theory and clinical implications. Int J Psychiatry Med. 1981;11(3):263-84. [DOI:10.2190/R55Q-2U6T-LAM7-RQR7] [PMID]
6. Pope HG, Jr., Khalsa JH, Bhasin S. Body Image Disorders and Abuse of Anabolic-Androgenic Steroids Among Men. JAMA. 2017;317(1):23-4. [DOI:10.1001/jama.2016.17441] [PMID]
7. Rosen JC. Body image disorder: Definition, development, and contribution to eating disorders. Etiol Bulimia Individ Famil Context. 2013:157-77.
8. Richardson SM, Paxton SJ. An evaluation of a body image intervention based on risk factors for body dissatisfaction: a controlled study with adolescent girls. Int J Eat Disord. 2010;43(2):112-22. [PMID]
9. Targ EF, Levine EG. The efficacy of a mind-body-spirit group for women with breast cancer: a randomized controlled trial. Gen Hosp Psychiatry. 2002;24(4):238-48. [DOI:10.1016/S0163-8343(02)00191-3]
10. EskandarNejad M. Correlation of perceived body image and physical activity in women and men according to the different levels of Body Mass Index (BMI). J Health Promot Manage. 2013;2(2):59-70.
11. Stefano EC, Hudson DL, Whisenhunt BL, Buchanan EM, Latner JD. Examination of body checking, body image dissatisfaction, and negative affect using Ecological momentary assessment. Eat Behav. 2016;22:51-4. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2016.03.026] [PMID]
12. Cattarin JA, Thompson JK. A three-year longitudinal study of body image, eating disturbance, and general psychological functioning in adolescent females. Eat Disord. 1994;2(2):114-25. [DOI:10.1080/10640269408249107]
13. Thompson JK, Stice E. Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for body-image disturbance and eating pathology. Curr Dir Psychol Sci. 2001;10(5):181-3. [DOI:10.1111/1467-8721.00144]
14. Derenne JL, Beresin EV. Body image, media, and eating disorders. Acad Psychiatry. 2006;30(3):257-61. [DOI:10.1176/appi.ap.30.3.257] [PMID]
15. Eldridge G, Paul L, Bailey SJ, Ashe CB, Martz J, Lynch W. Effects of parent-only childhood obesity prevention programs on BMIz and body image in rural preteens. Body Image. 2016;16:143-53. [DOI:10.1016/j.bodyim.2015.12.003] [PMID]
16. Cohen SB. Media exposure and the subsequent effects on body dissatisfaction, disordered eating, and drive for thinness: A review of the current research. Mind Matter Wesleyan J Psychol 2006;1:57-71.
17. Russ E, Heim A, Westen D. Parental bonding and personality pathology assessed by clinician report. J Pers Disord. 2003;17(6):522-36. [DOI:10.1521/pedi.17.6.522.25351] [PMID]
18. Dexter CA, Wong K, Stacks AM, Beeghly M, Barnett D. Parenting and attachment among low-income African American and Caucasian preschoolers. J Fam Psychol. 2013;27(4):629-38. [DOI:10.1037/a0033341] [PMID]
19. Cella S, Iannaccone M, Cotrufo P. How perceived parental bonding affects self-concept and drive for thinness: a community-based study. Eat Behav. 2014;15(1):110-5. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2013.10.024] [PMID]
20. Micali N, Hagberg KW, Petersen I, Treasure JL. The incidence of eating disorders in the UK in 2000-2009: findings from the General Practice Research Database. BMJ Open. 2013;3(5):e002646. [DOI:10.1136/bmjopen-2013-002646] [PMID] [PMCID]
21. Shokoohi-Yekta M, Akbari Zardkhaneh S, Shahabi R. Teaching Problem Solving for Parents: Effects on Resolving Family Conflicts and Parenting Style. Appl Psychol Res Q 2015;5(4):1-12.
22. Haines J, Rifas-Shiman SL, Horton NJ, Kleinman K, Bauer KW, Davison KK, et al. Family functioning and quality of parent-adolescent relationship: cross-sectional associations with adolescent weight-related behaviors and weight status. Int J Behav Nutr Phys Act. 2016;13(1):68. [DOI:10.1186/s12966-016-0393-7] [PMID] [PMCID]
23. Allen TD, Armstrong J. Further examination of the link between work-family conflict and physical health: The role of health-related behaviors. Am Behav Sci. 2006;49(9):1204-21. [DOI:10.1177/0002764206286386]
24. Parker G. Parental overprotection: A risk factor in psychosocial development: Grune & Stratton; 1983.
25. Bachar E, Kanyas K, Latzer Y, Canetti L, Bonne O, Lerer B. Depressive tendencies and lower levels of self-sacrifice in mothers, and selflessness in their anorexic daughters. Eur Eat Disord Rev. 2008;16(3):184-90. [DOI:10.1002/erv.840] [PMID]
26. Ahmadnia S, Fonudi Poor R. Body image survey high school students and its determinants. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2009.
27. Botta RA. For your health? The relationship between magazine reading and adolescents' body image and eating disturbances. Sex Roles. 2003;48(9):389-99. [DOI:10.1023/A:1023570326812]
28. Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, Seidel KD, Dietz WH. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med. 1997;337(13):869-73. [DOI:10.1056/NEJM199709253371301] [PMID]
29. Isohookana R, Marttunen M, Hakko H, Riipinen P, Riala K. The impact of adverse childhood experiences on obesity and unhealthy weight control behaviors among adolescents. Compr Psychiatry. 2016;71:17-24. [DOI:10.1016/j.comppsych.2016.08.002] [PMID]
30. Rezaee A, Inanloo M, Fekri M. Management body and its relationship to social factors. J Women's Cult Soc Council. 2009;2(47):141-70.
31. Adami GF, Meneghelli A, Scopinaro N. Night eating and binge eating disorder in obese patients. Int J Eat Disord. 1999;25(3):335-8. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-108X(199904)25:3<335::AID-EAT12>3.0.CO;2-1 [DOI:10.1002/(SICI)1098-108X(199904)25:33.0.CO;2-1]
32. Vandewalle J, Moens E, Braet C. Comprehending emotional eating in obese youngsters: the role of parental rejection and emotion regulation. Int J Obes (Lond). 2014;38(4):525-30. [DOI:10.1038/ijo.2013.233] [PMID]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mousavi Diva R, Mahmoudian Dastnaee T. The Relationship between Parental Bonding and Obesity and Overweightness. IJNR. 2018; 12 (6) :65-72
URL: http://ijnr.ir/article-1-1958-fa.html

موسوی دیوا راضیه، محمودیان دستنایی طاهره. بررسی رابطه بین پیوند والدینی و تصویر بدنی در افراد چاق و دارای اضافه وزن. پژوهش پرستاری. 1396; 12 (6) :65-72

URL: http://ijnr.ir/article-1-1958-fa.htmlجلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212