:: جلد 13، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) ::
جلد 13 شماره 5 صفحات 29-23 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر اخلاق حرفه‌ای مدیران و جو سازمانی بر بهزیستی روانشناختی پرستاران
رامین غریب زاده*، مسعود مرادی، علی اکبر مرتضی زاده گیری، شیما غریب زاده
گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، ramingharibzadeh71@gmail.com
چکیده:   (3762 مشاهده)
مقدمه: نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع هر سازمانی است. عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می‌برند. داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن به بهره وری بالای سازمانها بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر اخلاق حرفه‌ای و جو سازمانی بر بهزیستی روانشناختی پرستاران شهرستان اردبیل می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – همبستگی می‌باشد که در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری پرستاران شاغل در شهر اردبیل بودند که نمونه 274 نفری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه استاندارد جوسازمانی جاو و لئو، پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه‌ای قاسم زاده و پرسنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف است. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارهای Lisrel 8.8 و SPSS 22 استفاده شد. آزمون‌های آماری مورد استفاده شامل همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر بوده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، برتری جویی و رقابت طلبی، رعایت ارزشها و هنجارهای اجتماعی، جو نوآورانه و جو همکارانه با بهزیستی روانشناختی پرستاران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 > P).
نتیجه گیری: سازمان‌ها باید نسبت به اخلاق حرفه‌ای و جو و محیط سازمان توجه خاص داشته باشند، زیرا همانطور که نبود اخلاق حرفه‌ای و جو مثبت در سازمان دارای آثار مخرب است، حضور آن زمینه‌ای برای بروز توانایی‌های بالقوه افراد است. به عبارتی، بیمارستان‌ها می‌توانند برای افزایش اخلاق حرفه‌ای و جو همکارانه تمایل افراد را به تمایل با یکدیگر افزایش دهند و با تشویق همکاری و نوآوری در سازمان از آثار مثبت آن بهره مند شوند. و همچنین با بهیود محیط و شرایط کاری بر بهزیستی روانشناختی پرستاران بیفزایند.
 
واژه‌های کلیدی: اخلاق حرفه‌ای، جو سازمانی، بهزیستی روانشناختی، پرستاران
متن کامل [PDF 674 kb]   (1870 دریافت)    
نوع مطالعه: مدیریت پرستاری | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: 1396/5/11 | انتشار: 1397/10/25


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 13، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها