:: جلد 15، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1399 ) ::
جلد 15 شماره 1 صفحات 9-18 برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش پرستاری در ایران و جهان از دیدگاه اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی
نسیم اللهویردی* ، ناصر پریزاد ، اعظم شهباز
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، nasim.allahverdi@yahoo.com
چکیده:   (1019 مشاهده)
زمینه: تغییر و تحول در سیستم­های بهداشتی و درمانی به ویژه در رشته پرستاری از طریق انجام پژوهش­های علمی حاصل می­شود و اجرای بهتر مراقبت­ها و بهبود کیفیت در بالین نیازمند تحقیق است. لذا این مطالعه با هدف کشف ادراک اساتید پرستاری در مورد پژوهش پرستاری انجام گرفت.
روش­ کار: مطالعه حاضر با روش تحقیق کیفی و بـا رویکــرد تحلیــل محتــوا در ســال 1397 در دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه انجام یافتـه اسـت. نمونه­های مورد مطالعه از بین اعضای هیئت علمی این دانشکده و با نمونه­گیری مبتنی بر هدف انجام شد. داده­های این مطالعه از طریق مصاحبه­های باز و نیمه­ساختار ­یافته با 10 نفر از اعضای هیات علمی گروه پرستاری که حداقل دارای 4 سال سابقه­کار پیوسته بودند جمع­آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش 6 مرحله­ای تحلیل محتوای مرسوم گرانهیم و لاندمن استفاده گردید.
یافته­ ها: پس از تحلیل داده­ها، طبقه اصلی " پژوهش در پرستاری" به همراه زیرطبقات: الف) ضرورت پژوهش در پرستاری، ب)وضعیت پژوهش پرستاری در ایران، ج)وضعیت پژوهش پرستاری در جهان به دست آمد.
نتیجه­ گیری: با وجود موانع زیاد در استفاده از نتایج تحقیقات، مطالعه ما نشان می­دهد که شرکت­کنندگان در مطالعه با ضرورت پژوهش در پرستاری موافق بوده و مایل به استفاده از آن در عمل و توسعه آن هستند. حمایــت همــه­جانبــه دانشــگاه­ها و بیمارستان­ها از پرســتاری مبتنــی­بــر­شــواهد و رفـع موانـع ایـن رویکـرد موجب ارتقــاء دانــش علمــی پرســتاری و ارتقــاء ­کیفیــت­ خدمــات سـلـامت خواهــد شد.
واژه‌های کلیدی: مطالعه کیفی، تحلیل محتوی، پرستاری، پژوهش
متن کامل [PDF 253 kb]   (242 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقیقات کیفی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/6/27 | پذیرش: 1398/11/15 | انتشار: 1399/1/10


XML   English Abstract   Printجلد 15، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها