:: جلد 15، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1399 ) ::
جلد 15 شماره 1 صفحات 77-85 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی قلدری بر اساس هیجان خواهی و جو مدرسه با میانجی گری خودپنداره در دانش‌آموزان
نسیبه شیرکوند ، مالک میرهاشمی* ، هایده صابری
دانشگاه آزاد رودهن ، nasibehmshirkavand@yahoo.com
چکیده:   (1089 مشاهده)

مقدمه: قلدری در مدرسه به طور گسترده به عنوان یک مشکل شخصی، اجتماعی و آموزشی جدی در نظر گرفته شده است که بخش قابل توجهی از دانش آموزان مدرسه را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی قلدری بر اساس هیجان خواهی و جو مدرسه با میانجی گری خودپنداره در دانش آموزان در دانش آموزان بود.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع طرح های همبستگی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1397-98 بود. تعداد افراد نمونه جمعاً 290   دانش آموز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (1992)، پرسشنامه جو مدرسه  اجاقی(1377)، پرسشنامه خودپنداره راجرز (1977) و  مقیاس قلدری ایلی نویز (2001) بودند. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون آماری نشان داد شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار داشت. همچنین متغیر هیجان خواهی بر قلدری هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم ( به واسطه ی خودپنداره) داشت (p<0.05). همچنین خودپنداره در رابطه ی بین  جو مدرسه و قلدری نقش میانجی داشت.  (p<0.05)
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر لزوم توجه به هیجان خواهی و جو مدرسه به عنوان دو متغیر فردی و اجتماعی در پیش بینی رفتارهای قلدری در دانش آموزان را در سطح مدارس کشور مورد تایید قرار داد.
واژه‌های کلیدی: قلدری، هیجان خواهی، جو مدرسه، خودپنداره
متن کامل [PDF 386 kb]   (282 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقیقات کیفی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: 1398/10/17 | انتشار: 1399/1/10


XML   English Abstract   Printجلد 15، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها