:: جلد 16، شماره 4 - ( مهر و آبان 1400 ) ::
جلد 16 شماره 4 صفحات 16-1 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط کارکرد خانواده با رفتارهای خود مراقبتی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک، مراجعه کننده به کلینیک های دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- 1398
نسترن آغاجری ، بهمن دشت بزرگی* ، شهناز رستمی ، سید محمود لطیفی
مربی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، bahnurse@ajums.ac.ir
چکیده:   (1827 مشاهده)
مقدمه : دیابت شایعترین بیماری غددی در جهان است. اوج شیوع  نوع یک آن در دوره نوجوانی تشخیص داده می‌­شود. لذا مسئله کنترل دیابت در نوجوانی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کارکرد خانواده با  رفتارهای خود مراقبتی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک طراحی و انجام شده است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که بطور مقطعی اجرا شد، جامعه پژوهش شامل کلیه نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه­کننده به کلینیک های تخصصی دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و خانواده های آنها بودند. 62 خانواده و فرزند بیمار آنها بعنوان نمونه پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و  پس از کسب رضایت آگاهانه، مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی، ابزار سنجش کارکرد خانواده و پرسشنامه سنجش خود مراقبتی نوجوانان مبتلا به دیابت بود. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار آماری spss نسخه 22 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از میان نوجوانان مورد مطالعه 7/46 درصد( 29 نفر) پسر و 2/53( 33 نفر) دختر بودند. کلیه خانواده های مورد مطالعه کارکرد کلی خانواده خود را در حد ناسالم گزارش کرده اند. اکثر نوجوانان مورد مطالعه، خود­مراقبتی خود را در حد ضعیف( 6/51 درصد) گزارش کردند. 8/96 درصد( 60 نفر ) از نوجوانان مورد مطالعه، سطح خونی HbAӏC بالاتر از 9 درصد داشتند. نتایج نشان داد که بین کارکرد خانواده و رفتارهای خود­مراقبتی در نوجوان مبتلا، ارتباط معنی­دار وجود دارد(014/0p=).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج کسب شده، می توان نتیجه گرفت که عملکرد خانواده های دارای نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک، متغیر مهم و تاثیر گذار بر رفتارهای خودمراقبتی و کنترل قند خون کودک مبتلا می باشد. بنابراین، کمک به خانواده ها در جهت افزایش کارآیی آنها ، می تواند نقش مهمی در کنترل دیابت داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: کارکرد خانواده، خود مراقبتی، دیابت نوع یک، نوجوان، اهواز.
متن کامل [PDF 341 kb]   (650 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/3/23 | پذیرش: 1400/1/19 | انتشار: 1400/8/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 16، شماره 4 - ( مهر و آبان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها