:: جلد 1، شماره 3 - ( زمستان 1385 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 74-67 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقا یسه ای سلامت روان در دانشجویان سال اول و آخر رشته پرستاری
رزیتا رضائی*، زهرا بهشتی، فاطمه حاجی حسینی، سید جلیل سیدی اندی
چکیده:   (58043 مشاهده)
بررسی مقا یسه ای سلامت روان در دانشجویان سال اول و آخر رشته پرستاری رزیتا رضائی ، زهرا بهشتی ، فاطمه حاجی حسینی ، سید جلیل سیدی اندی چکیده مقدمه: با پیشرفت صنعت و تکنولوژی جدید و مشکلات مربوط به آن اختلالات و بیماری های روانی همانند مشکلات جسمانی، افزایش چشمگیری دارد و از آنجا که سلامت روان دانشجویان رشته پرستاری به دلیل ماهیت استرس زای رشته تحصیلی و تماس مداوم با بیماران اهمیت فراوانی دارد، لازم است تا مسائل عاطفی و روانی این قشر عظیم جدی تلقی شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به حساسیت سال اول و آخر تحصیل و وفاق بر این ا مر که رشته تحصیلی می توا ند نقش مهم و تأثیرگذاری بر وضعیت آینده تحصیلی و اجتماعی دانشجویان داشته باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سلامت روان در دانشجویان سال اول و آخر دانشکده پرستاری آمل انجام شده است. مواد و روش کار: این مطالعه یک تحقیق توصیفی ـ تحلیلی مقطعی است که به روش سرشماری بر روی همه دانشجویان سال اول و آخر دانشکده پرستاری آمل (85 نفر) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مشخصات فردی و نیز پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه آماری SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی با ضریب اطمینان 95درصد استفاده شده است. یافته ها: یافته های بدست آمده از بررسی پاسخ دانشجویان به آزمون28 GHQ- نشان داد که 6/30 درصد (26 نفر) کل دانشجویان مورد ارزیابی، دارای اختلالات روانی بودند که از این تعداد، 4/65 درصد (17 نفر) در سال آخر و 6/34 درصد (9 نفر) در سال اول دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. میانگین نمرات کسب شده از نظر مشکلات جسمانی، افسردگی و اضطراب در دانشجویان سال آخر بالاتر بوده و دانشجویان مذکور در مقایسه با دانشجویان سال اول درصد بالاتری از اختلالات مذکور را نشان دادند (05/0 > P). بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان سال آخر رشته پرستاری نسبت به سال اول از سلامت روان کمتری برخوردار بودند که احتمالا به علت ماهیت این رشته تحصیلی می باشد. لذا غربالگری دانشجو یان در معرض خطر در بدو ورود به دانشگاه و گسترش مراکز مشاوره دانشجویی و افزایش کارایی سیستم های بهداشت روان در دانشگاهها جهت کاهش مشکلات و آشفتگی های روانی ـ اجتماعی در دانشجویان رشته پرستاری پیشنهاد می شود. واژه های کلیدی: سلامت روان، دا نشجویان پرستاری، پرسشنامه سلامت عمومی
واژه‌های کلیدی: واژه های کلیدی: سلامت روان، دا نشجویان پرستاری، پرسشنامه سلامت عمومی
متن کامل [PDF 143 kb]   (241 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1386/12/8 | انتشار: 1385/12/24


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 1، شماره 3 - ( زمستان 1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها