:: جلد 5، شماره 17 - ( تابستان 1389 1389 ) ::
جلد 5 شماره 17 صفحات 79-68 برگشت به فهرست نسخه ها
اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی
شهرام واحدی*، فاطمه اسکندری
، vahedi117@yahoo.com
چکیده:   (59520 مشاهده)
چکیده مقدمه: مقیاس رضایت از زندگی یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه‌گیری شادمانی ذهنی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه تجدید نظر شده مقیاس رضایت از زندگی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی بود. روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی است. نمونه تحقیق را 370 نفر از دانشجویان کارشناسی دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل می‌دهند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. در این تحقیق برای مطالعه عوامل پرسشنامه جهت روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازش قابل قبولی برای ساختار عاملی یک بعدی پیشنهاد نمود. اما شاخص‌های اصلاحی، اصلاح ساختار عاملی مدل را مطرح نمود. از این رو، مدل اندازه‌گیری دو عاملی مورد آزمون قرار گرفت. مدل اندازه‌گیری دو عاملی نسبت به مدل تک بعدی از برازش خوبی برخوردار بود. افزون بر این، نتایج تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی نشان داد که SWLS در مدل‌های محدود و نامحدود در بین گروه‌ها یکنواخت است. نتایج ضرایب آلفای کرونباخ (85/0) نیز نشان داد که SWLS از پایایی قابل قبولی برخوردار است. روایی هم‌زمان مقیاس از طریق همبستگی مقیاس رضایت از زندگی با پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL- BREF) بررسی شد و بین SWLS و چهار زیر مقیاس WHOQOL-BREF (سلامت روانی، سلامت جسمانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط) به ترتیب 64/0، 49/0، 56/0 و46/0 همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین در این مطالعه مشخص شد میزان رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که SWLS به عنوان یک ابزار روا و پایا در اندازه‌گیری رضایت از زندگی در جامعه دانشجویان قابل استفاده می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: ویژگی‌های روان سنجی، مقیاس رضایت از زندگی، تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی، پرستاری، مامایی
متن کامل [PDF 251 kb]   (121 دریافت)    
نوع مطالعه: مدیریت پرستاری | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1389/4/16 | انتشار: 1389/4/24


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 5، شماره 17 - ( تابستان 1389 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها