:: جلد 16، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1400 ) ::
جلد 16 شماره 2 صفحات 37-23 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی، فعال‌سازی رفتاری و تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال افسردگی با علائم ناکافی
مرضیه شالیکاری* ، بهرام میرزائیان ، هادی پرهون ، کمال پرهون
دانشجو دکتری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساری ، marziehshalikari@gmail.com
چکیده:   (1476 مشاهده)
مقدمه: اختلال دوره افسردگی با علائم ناکافی یکی از مهم‌ترین پیش­بینی کننده های اختلال افسردگی اساسی است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر باهدف تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت زندگی،  فعال­سازی رفتاری و  تنظیم شناختی هیجان زنان دارای اختلال افسردگی با علائم ناکافی انجام شد.
روش کار‌:  پژوهش حاضر در قالب یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری انجام شد. از بین زنان دارای اختلال افسردگی با علائم ناکافی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌درمانی شهرستان بابلسر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس32 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه تخصیص یافتند. گروه آزمایش 8 جلسه مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند، این در حالی بود که گروه گاه مداخله خاصی دریافت نکرد. مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، مقیاس فعال‌سازی رفتاری برای افسردگی (کانتر و همکاران، 2007) و پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کراجی، 2007)  در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 45 روزه برای دو گروه اجرا و یافته های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته درون- بین گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه‌های کیفیت زندگی، فعال‌سازی رفتاری  و تنظیم شناختی هیجان، در مرحله پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنا که گروه آزمایش که مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند در مرحله پس‌آزمون در مولفه های کیفت زندگی، فعال سازی رفتاری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نسبت به گروه گواه وضعیت بهتری داشتند   و تغییرات ایجاد شده در مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از تاثیر مثبت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی، فعال‌سازی رفتاری و تنظیم شناختی هیجان  زنان دارای اختلال افسردگی با علائم ناکافی بود. ازاین‌رو،  توجه به یافته­های به دست آمده می­تواند در جهت پیشگیری از تبدیل این بیماری به اختلال مزمن افسردگی اساسی مورد توجه تیم سلامت روان این افراد قرار گیرد.  
واژه‌های کلیدی: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، اختلال افسردگی با علائم ناکافی، کیفیت زندگی، فعال‌سازی رفتاری، تنظیم شناختی هیجان.
متن کامل [PDF 355 kb]   (535 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: 1399/4/14 | پذیرش: 1399/11/1 | انتشار: 1400/4/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 16، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها