:: جلد 16، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1400 ) ::
جلد 16 شماره 3 صفحات 74-83 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه میزان شیوع اضطراب نسبت به سالمندی و بررسی عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر یزد در سال1399
کیان نوروزی تبریزی* ، مائده مرتضی نسب ، فرحناز محمدی شاهبلاغی ، مصطفی شوکتی احمد آباد ، مهدی نوروزی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، dr.kian_nourozi@yahoo.com
چکیده:   (178 مشاهده)
مقدمه: امروزه سالمندی و مسائل مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است و برای رسیدن به سالمندی فعال باید به تمام ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی زندگی این قشر توجه داشت. یکی از مولفه هایی که در سنین پیری و حتی قبل از آن بر سلامت جسمانی، روانی و همچنین کیفیت زندگی افراد تاثیر میگذارد اضطراب نسبت به سالمندی است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان شیوع اضطراب نسبت به سالمندی  و بررسی عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر یزد در سال1399 می باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی مقطعی  بر روی 210 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد و دانشگاه یزد به روش نمونه گیری طبقه بندی با حجم مساوی در سال 1399 صورت گرفت. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه دو قسمتی شامل پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب نسبت به سالمندیAAS))لاشر و فالکندرجمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری توصیفی(میانگین و انحراف معیار)و تحلیلی( پیرسون، کای اسکویر و رگرسیون چند متغیره) توسط نرم افزار آماری کامپیوتری SPSS  نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد، میانگین اضطراب نسبت به سالمندی در بین دانشجویان علوم پزشکی در رشته ی پزشکی به طور کلی 02/13±51/67، در رشته ی پرستاری 8/9±9/60 و در رشته ی بهداشت 86/9±33/47 است. همچنین میزان اضطراب نسبت به سالمندی در رشته ی برق 46/9±8/63، در رشته ی مکانیک56/10±18/66 ، در رشته ی مدیریت06/9±45/62  و در رشته ی حقوق 43/12±5/63 بدست آمد.با مقایسه ی دو گروه می توان نتایج حاصل از مقدار اضطراب نسبت به سالمندی را چنین تحلیل کرد که میزان این نوع اضطراب در بین گروه غیر علوم پزشکی با میانگین کلی 42/10±91/64 ،بیشتر از گروه علوم پزشکی با میانگین کلی 68/11±80/62بود.
نتیجه گیری
:  نتایج مطالعه حاکی از این است که میزان اضطراب نسبت به سالمندی در میان دانشجویان رشته های غیر مرتبط با علوم پزشکی بیشتر است. شناسایی، تعدیل و کنترل عوامل موثر بر اضطراب نسبت به سالمندی و هم چنین ارائه راهکارهای مقابله با آن می تواند در ساختن جامعه سالمندی سالم و پویا و افزایش امید به زندگی در میان بزرگسالان جوان کمک کننده باشد.
واژه‌های کلیدی: اضطراب نسبت به سالمندی، سالمندی، سالمند، اضطراب، دانشجویان، سالمندشناسی
متن کامل [PDF 253 kb]   (31 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری سالمندی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/8/20 | پذیرش: 1400/1/24 | انتشار: 1400/6/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 16، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها