:: جلد 16، شماره 5 - ( آذر و دی 1400 ) ::
جلد 16 شماره 5 صفحات 31-19 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی مداخله فراتشخیصی مبتنی برکارآمدی هیجانی بر پریشانی هیجانی، استرس پرستاری و اضطراب سلامت پرستاران مضطرب؛ دوره پیگیری همزمان با پاندمی کووید-19
معصومه ابراهیمی ، فاطمه شهابی زاده* ، علی اکبر اسماعیلی ، قاسم آهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، f_shahabizadeh@yahoo.com
چکیده:   (348 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اهمیت نقش آسیب پذیری هیجانی پرستاران بویژه در شرایط استرس زا در کیفیت ارائه خدمات درمانی، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله فراتشخیصی مبتنی برکارآمدی هیجانی بر پریشانی هیجانی، استرس و اضطراب سلامت پرستاران دارای نشانههای اضطرابی انجام شد.
روش کار: روش این مطالعه نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل با پیگیری دو ماهه همزمان با بیماری کووید 19 بود که از بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای چمران و حضرت رسول (ع) شهر فردوس در سال 1398، 50 پرستار دارای اضطراب متوسط به بالا (اخذ نمره بالاتر از 16 در مقیاس اضطراب بک) به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرفتند. جلسات درمانی مبتنی بر مداخله فراتشخیصی کارآمدی هیجان در 8 جلسه 90 دقیقهای  طی دو ماه ارائه شد و جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای اضطراب بک، مقیاس پریشانی هیجانی (افسردگی، اضطراب و استرس)، اضطراب سلامتی و استرس پرستاری استفاده شد. دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS 25 و آزمونهای آماری خی دو و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج نشان داد میانگین نمرات پریشانی هیجانی، استرس پرستاری و اضطراب سلامتی گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون کاهش معناداری داشته است و این کاهش در مرحله پیگیری که همزمان با شیوع کووید 19 بوده است، بر خلاف گروه کنترل که در طول زمان افزایش داشته است، نسبتاً ثابت مانده است (01/0 (p>.
نتیجهگیری: مداخله فراتشخیصی مبتنی برکارآمدی هیجانی به عنوان یک مداخله موثر، می تواند در مراکز درمانی و بهداشتی بویژه در دوره های بحرانی شیوع یک بیماری، در جهت کاهش اضطراب و استرس پرستاران بویژه پرستاران آسیب پذیر به اضطراب بکار برده شود .
واژه‌های کلیدی: کارآمدی هیجان، پریشانی هیجانی، اضطراب سلامت، استرس پرستاری، کووید-19
متن کامل [PDF 335 kb]   (153 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: 1399/11/11 | پذیرش: 1400/6/7 | انتشار: 1400/10/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 16، شماره 5 - ( آذر و دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها