:: جلد 17، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1401 ) ::
جلد 17 شماره 3 صفحات 66-56 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به بیماری کرونا در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400
فاطمه حاجی بابایی ، حدیث اشرفی زاده ، زهره عظیم بیگ*
کارشناسی ارشد پرستاری، سوپروایزر بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ، zohreazimbeik@yahoo.com
چکیده:   (1215 مشاهده)

مقدمه: ارائه دهندگان خدمات سلامت به عنوان اولین خط دفاعی در تماس مستقیم و طولانی مدت با بیماران مبتلا به کرونا هستند. نداشتن دانش کافی و نگرش و عملکرد نامناسب پرستاران نسبت به بیماری کرونا می تواند منجر به تأخیر در شناسایی و درمان، پایبندی ضعیف به اصول کنترل عفونت و در نهایت گسترش سریع عفونت ها شود. این مطالعه با هدف تعیین دانش، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به بیماری کرونا انجام شده است.
روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نظر زمانی مقطعی، در سال 1400 بر روی 175 نفر از پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران که به شیوه در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه متغیرهای دموگرافیک و دانش، نگرش و عملکرد Bao-Liang Zhong بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS-V24 با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، استنباطی و ارتباط سنجی صورت گرفته است.
یافته ها: 6/80 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش حاضر زن و 4/64 درصد آن ها در بازه سنی 40-22 سال بود. میانگین نمره دانش پرستاران 116/1 ± 30/9 و میانگین نمره نگرش و عملکرد به ترتیب 24/1 ± 851/0، 42/1 ± 506/0 بود. بین سن و دانش ارتباط آماری معنی داری یافت شد (P= 0.038) درحالیکه بین سایر متغیرهای دموگرافیک (جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، سابقه کار، بخش محل کار و مراقبت از فرد مبتلا یا مشکوک به کرونا) با دانش، نگرش و عملکرد پرستاران ارتباط آماری معنی داری یافت نشد. 
بحث و نتیجه گیری: سطح دانش اکثریت قریب به اتفاق پرستاران نسبت به بیماری کرونا خوب و بیش از نیمی از آن ها دارای نگرش مثبت و عملکرد خوب بودند. ادامه راهبردهای آموزشی بیشتر برای درک بهتر و دیدگاه مثبت نسبت به بیماری همه گیر برای همه پرستاران الزامی است.
 
 
واژه‌های کلیدی: دانش، نگرش، عملکرد، پرستار، کووید-19، پاندمی کرونا.
متن کامل [PDF 298 kb]   (429 دریافت)    
نوع مطالعه: آموزش پرستاری | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/8/22 | پذیرش: 1401/4/11 | انتشار: 1401/5/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 17، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها