:: جلد 17، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1401 ) ::
جلد 17 شماره 3 صفحات 46-36 برگشت به فهرست نسخه ها
لنگر کاری و ارتباط آن با رضایت شغلی پرستاران
رقیه طالبی ، ال ناز اصغری* ، پروین سربخش ، زهرا شیخ علیپور ، لیلا نظری
گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، asghari.elnaz@gmail.com
چکیده:   (1001 مشاهده)
 
مقدمه لنگر کاری ارزش ها و توانمندی های مرتبط با شغل را مشخص می کند. هشت لنگر کاری عبارتند از: لنگر  ﻓﻨﯽ- تکنیکی، مدیریت عمومی، اﺳﺘﻘﻼل و خودمختاری، اﻣﻨﯿﺖ و ثبات، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮیﻨﯽ، ﺧﺪﻣﺖ و تعهد، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی خالص و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ. هر فرد لنگر کاری خاصی دارد. شناخت لنگرهای کاری کارکنان هم برای خود افراد و هم برای مدیران سازمان مهم است.  تطابق لنگر کاری با  کار پرستار به بهبود پیامدهای کاری منتهی می شود.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل مشخصات زمینه ای، پرسشنامه رضایت شغلی و لنگرهای کاری بود که از هشت لنگر یا زیر مقیاس فنی- تکنیکی، مدیریتی عمومی، امنیت و ثبات، خلاقیت و کارآفرینی، استقلال و خودمختاری، خدمت و تعهد، چالش محض و سبک زندگی تشکیل شده است. پس از اخذ مجوز اخلاق، لینک پرسشنامه های الکترونیکی در اختیار کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی ( حدود 4000 نفر) قرار گرفت. معیارهای ورود داشتن حداقل مدرک کارشناسی و اشتغال به کار به عنوان پرستار بالینی و معیارهای خروج عدم تکمیل بیش از 10 درصد گویه ها توسط پاسخ دهندگان بود. داده ها در SPSS 16 با آزمون های توصیفی، تحلیلی و رگرسیون آنالیز شدند.
یافته ها:داده های حاصل از 470 پرستار قابل تجزیه و تحلیل بودند. میانگین و انحراف معیار سن و سابقه کار  مشارکت کنندگان به ترتیب برابر   29/7±97/35 و 90/6± 16/12بود. طبق نتایج، غالب ترین لنگرهای کاری به ترتیب لنگرهای سبک زندگی، خدمت و تعهد، و امنیت و ثبات بودند. کمترین نمره ها نیز به لنگر خلاقیت و کارآفرینی و لنگر مدیریت عمومی مربوط بودند. نمره رضایت شغلی نیز در حد میانه بود (14/46±99/12 از محدوده 15 تا 75).  بعد از تعدیل مخدوشگرها، ارتباط نمره رضایت شغلی با لنگرهای سبک زندگی، مدیریت عمومی، ﻓﻨﯽ- تکنیکی و استقلال و خودمختاری معنی دار بود.
بحث و نتیجه گیری: طبق یافته ها تعدیل شیفت های کاری و تثبیت شرایط استخدامی جهت افزایش رضایت شغلی و همسویی لنگر کاری با شغل پرستاری توصیه می شود.
 
 
واژه‌های کلیدی: لنگرهای کاری، رضایت شغلی، پرستاران
متن کامل [PDF 285 kb]   (326 دریافت)    
نوع مطالعه: مدیریت پرستاری | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/11/24 | پذیرش: 1401/5/26 | انتشار: 1401/5/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 17، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها