:: جلد 17، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1401 ) ::
جلد 17 شماره 2 صفحات 57-48 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه استرس؛ اضطراب و افسردگی کارکنان پرستار و غیر پرستار در مواجهه با کوید ۱۹
لیلا کریمی ، مسعود سیرتی نیر ، ربابه خلیلی*
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ، khalili1120@gmail.com
چکیده:   (406 مشاهده)
مقدمه  : یکی از گروه های درگیر در کووید-19 کارکنان مراقبت های بهداشت و درمان و به ویژه پرستاران هستند که علاوه بر به خطر افتادن سلامت جسمی ، در معرض آسیب های روانشناختی  می باشند. هدف  این مطالعه مقایسه استرس، اضطراب و افسردگی کارکنان پرستار و غیر پرستار در مواجهه با کوید ۱۹ می باشد.
 روشکار: پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که 294 نفر کادربهداشتی درمانی مواجهه یافته با بیماری کوید- ۱۹ واجد معیارهای ورود با روش نمونه گیری در دسترس توسط پرسشنامه ای مشتمل بر  دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه عمومی 21 DASS (استرس و اضطراب و افسردگی ) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها  به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری برابر با پنج صدم در نظر گرفته شد.
یافتهها: براساس نتایج آماری، میانگین و انحراف معیار میزان استرس، اضطراب و افسردگی در پرستاران به ترتیب 47/8±69/6 و 49/7±36/5، 86/9±64/9 و در غیرپرستاران موارد ذکر شده به ترتیب 81/5±22/3 ،40/6±73/2 و 46/8± 18/6 بود. آزمون آماری t  مستقل، تفاوت معنی داری را به لحاظ آماری در میزان استرس(P<0/004)  و افسردگی(P<0/007) در پرستاران نسبت به غیر پرستاران نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، پرستاران نسبت به غیر پرستاران در مواجهه با کوید 19 میزان استرس و اضطراب و افسردگی بالاتری داشتند. شناسایی اختلالات روانشناختی به ویژه استرس و اضطراب و افسردگی پرستاران،  امری ضروری بوده تا بر اساس آن بتوان توسط راهکارها و تکنیکهای مناسب روانشناختی در جهت ایجاد، حفظ و بهبود سلامت روان شان گام برداشت.
واژه‌های کلیدی: کارکنان پرستاری بیمارستان، اختلال استرس حاد، اضطراب، افسردگی، همه گیری، کرونا ویروس.
متن کامل [PDF 285 kb]   (112 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/12/8 | پذیرش: 1401/1/20 | انتشار: 1401/4/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 17، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها