:: جلد 17، شماره 4 - ( مهر و آبان 1401 ) ::
جلد 17 شماره 4 صفحات 12-1 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد پرستاران مراقبت ویژه نوزادان درمدیریت درد نوزادان نارس
اعظم دهقان ، نیر سلمانی* ، خدیجه دهقانی
،دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. یزد . ایران . ، n.salmani@sbmu.ac.ir
چکیده:   (1002 مشاهده)
مقدمه : بسیاری ازمراقبت ها وروش های درمانی در بخش مراقبت ویژه نوزادان با ایجاد درد همراه می باشد و درد یک عارضه جانبی مکرر در هنگام بستری شدن نوزادان است و در این بین عملکرد پرستاران بعنوان عضو مهمی از تیم مراقبتی  می تواند به طور مستقیم بر مدیریت درد تأثیر بگذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر عملکرد پرستاران مراقبت ویژه نوزادان درمدیریت درد نوزادان نارس انجام شد.
روش کار:مطالعه از نوع نیمه تجربی دو گروهی بصورت مقایسه قبل و بعد انجام شد. پرستاران گروه آزمون در سه جلسه آموزش تئوری و دو جلسه اموزش عملی شرکت داشتند و ابزار سنجش عملکرد پرستاران در زمینه ی مدیریت درد نوزاد نارس طی سه مرحله ی قبل، یک هفته و سه هفته بعد از آموزش توسط هر دو گروه تکمیل شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری 05/0 بود.
یافته ها:اطلاعات دموگرافیک پرستاران شامل سن،تحصیلات، شیفت کاری،سابقه کار و نوع استخدام بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت. مقایسه میانگین نمره ی عملکرد پرستاران در دو گروه آزمون و کنترل یک هفته و سه هفته بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری را نشان داد. (001/0 >p-value).مقایسه ی میانگین نمره عملکرد پرستاران گروه آزمون یک هفته و سه هفته بعد از آموزش تفاوت معناداری را نشان داد(001/0 >p-value).
نتیجه گیری:برگزاری کارگاه های تئوری و عملی  می تواند بر وضعیت عملکرد پرستاران مراقبت ویژه نوزادان در مدیریت درد نوزادان نارس اثرگذار باشد.

 
واژه‌های کلیدی: پرستار، درد، نوزاد نارس، مراقبت ویژه نوزادان
متن کامل [PDF 463 kb]   (450 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری کودکان و نوزادان | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1401/3/14 | پذیرش: 1401/5/8 | انتشار: 1401/7/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 17، شماره 4 - ( مهر و آبان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها