[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 40-46 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر دو شیوه تمرین تناوبی سرعتی و ترکیبی (قدرتی-هوازی) بر سطوح آپلین پلاسمایی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع2
سمیرا نصیری، ابراهیم بنی طالبی* ، محمد فرامرزی
1- گروه علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران ، banitalebi.e@gmail.com
چکیده:   (2081 مشاهده)
مقدمه: فعالیت ورزشی ابزار درمانی موثری برای مدیریت بیماران دیابتی نوع 2 است؛ هدف این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی و تناوبی سرعتی شدید بر سطوح آپلین پلاسمایی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2 است.
روش کار­: 52 زن دیابتی نوع 2دارای اضافه وزن (سن:60-45 سال و شاخص توده بدنی>30) با سطوح HbA1c≥ 5/6 % به طور داوطلبانه انتخاب شدند وبر اساس مقادیر هموگلوبین A1c در سه گروه تمرین:SIT (17n=) و ترکیبی (17n=) و کنترل (18n=) قرار گرفتند. تمرینات شامل 12 هفته تمرین ترکیبی و SIT بود. سطوح شاخص­های هموگلوبین A1c و گلوکز ناشتا و انسولین اندازه­گیری شد. جهت تعیین تفاوت­های میان گروه‌ها ازروش آماری تحلیل کوواریانس و در صورت معنی­داری ازآزمون LSD  برای تعیین اختلاف بین گروه­ها استفاده گردید.                 
یافته­ ها: کاهش معنی­داری در میزان گلوکز ناشتا گروه SIT وجود داشت (001/0p<). میزان انسولین سرم گروه SIT و ترکیبی افزایش قابل توجهی یافت (001/0>p و001/0=p). میزان آپلین تغییرات معنی­داری در گروه SIT و ترکیبی وجود نداشت ( 13/0=p و09/0=p). نتایج تفاوت معنی­داری را در شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در گروه (001/0p<) SIT و ترکیبی (001/0p= ) نشان داد. نتایج آزمون آنکوا تفاوت معنی­داری در قندخون ناشتا(171/0 p=و 853/1F=)  و آپلین (12/0=p و 511/0=F)نشان نداد. اما تفاوت بین گروهی معنی­داری در انسولین (036/0=p و622/3=F) و مقاومت به انسولین (008/0=p و511/5=F) مشاهده شد.
 نتیجه ­گیری: تمرینات ورزشی مستقل از نوع و روش انجام می‌توانند اثرات مثبتی بر کنترل قندخون زنان دیابتی نوع 2 داشته باشند.
 
واژه‌های کلیدی: تمرینات SIT و ترکیبی، آپلین، دیابت نوع 2
متن کامل [PDF 472 kb]   (344 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری توانبخشی | موضوع مقاله: توانبخشی
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۹
فهرست منابع
1. Simpson SH, Corabian P, Jacobs P, Johnson JA. The cost of major comorbidity in people with diabetes mellitus. CMAJ. 2003;168(13):1661-7. [PMID] [PMCID]
2. Samadian Z, Tofighian A, Mehdizade A. [The effect of 12 weeks of combined training on serum resistin levels and glycemic index in obese postmenopausal women with type 2 diabetes]. Diabetes Metab J. 2013;12(6):524-33.
3. Lambers S, Van Laethem C, Van Acker K, Calders P. Influence of combined exercise training on indices of obesity, diabetes and cardiovascular risk in type 2 diabetes patients. Clin Rehabil. 2008;22(6):483-92. [DOI:10.1177/0269215508084582] [PMID]
4. Mann S, Beedie C, Jimenez A. Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: review, synthesis and recommendations. Sports Med. 2014;44(2):211-21. [DOI:10.1007/s40279-013-0110-5] [PMID] [PMCID]
5. Habibi N, Marandi M. [The effect of 12 weeks of yoga on serum levels of glucose,insulin and triglyceride woman with type 2 diabetes]. Diabetes Metab J. 2013. [DOI:10.1016/S1262-3636(13)71928-1]
6. Zamanpour L, Banitalebi E, Amirhosseini SE. The effect of sprint training and combined aerobic and strength training on some inflammatory markers and insulin resistance in women with diabetes mellitus (T2dm). Iranian J Diabetes Metab. 2016;15(5):300-11.
7. Soriguer F, Garrido-Sanchez L, Garcia-Serrano S, Garcia-Almeida JM, Garcia-Arnes J, Tinahones FJ, et al. Apelin levels are increased in morbidly obese subjects with type 2 diabetes mellitus. Obes Surg. 2009;19(11):1574-80. [DOI:10.1007/s11695-009-9955-y] [PMID]
8. Besse-Patin A, Montastier E, Vinel C, Castan-Laurell I, Louche K, Dray C, et al. Effect of endurance training on skeletal muscle myokine expression in obese men: identification of apelin as a novel myokine. Int J Obes (Lond). 2014;38(5):707-13. [DOI:10.1038/ijo.2013.158] [PMID]
9. Kadoglou NP, Vrabas IS, Kapelouzou A, Lampropoulos S, Sailer N, Kostakis A, et al. The impact of aerobic exercise training on novel adipokines, apelin and ghrelin, in patients with type 2 diabetes. Med Sci Monit. 2012;18(5):CR290-5. [DOI:10.12659/MSM.882734] [PMID] [PMCID]
10. Revdal A. Low-volume interval training improves cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: A randomized controlled trial: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk; 2014.
11. Mannarino M, Tonelli M, Allan GM. Tools for practice: screening and diagnosis of type 2 diabetes with HbA1c. Can Fam Physician. 2013;59(1):42. [PMID] [PMCID]
12. Larose J, Sigal RJ, Khandwala F, Kenny GP. Comparison of strength development with resistance training and combined exercise training in type 2 diabetes. Scand J Med Sci Sports. 2012;22(4):e45-54. [DOI:10.1111/j.1600-0838.2011.01412.x] [PMID]
13. Davis JN, Tung A, Chak SS, Ventura EE, Byrd-Williams CE, Alexander KE, et al. Aerobic and strength training reduces adiposity in overweight Latina adolescents. Med Sci Sports Exerc. 2009;41(7):1494-503. [DOI:10.1249/MSS.0b013e31819b6aea] [PMID] [PMCID]
14. Karavirta L, Hakkinen K, Kauhanen A, Arija-Blazquez A, Sillanpaa E, Rinkinen N, et al. Individual responses to combined endurance and strength training in older adults. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(3):484-90. [DOI:10.1249/MSS.0b013e3181f1bf0d] [PMID]
15. Gibala MJ, Little JP, van Essen M, Wilkin GP, Burgomaster KA, Safdar A, et al. Short-term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance. J Physiol. 2006;575(Pt 3):901-11. [DOI:10.1113/jphysiol.2006.112094] [PMID] [PMCID]
16. Hovanloo F, Arefirad T, Ahmadizad S. Effects of sprint interval and continuous endurance training on serum levels of inflammatory biomarkers. J Diabetes Metab Disord. 2013;12(1):22. [DOI:10.1186/2251-6581-12-22] [PMID] [PMCID]
17. Roubenoff R, Hughes VA. Sarcopenia: current concepts. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000;55(12):M716-24. [DOI:10.1093/gerona/55.12.M716] [PMID]
18. Higuchi K, Masaki T, Gotoh K, Chiba S, Katsuragi I, Tanaka K, et al. Apelin, an APJ receptor ligand, regulates body adiposity and favors the messenger ribonucleic acid expression of uncoupling proteins in mice. Endocrinology. 2007;148(6):2690-7. [DOI:10.1210/en.2006-1270] [PMID]
19. Sheibani S, Hanachi P, Refahiat MA. Effect of Aerobic Exercise on Serum Concentration of Apelin, TNFalpha and Insulin in Obese Women. Iran J Basic Med Sci. 2012;15(6):1196-201. [PMID] [PMCID]
20. Choi K, Kim YB. Molecular mechanism of insulin resistance in obesity and type 2 diabetes. Korean J Intern Med. 2010;25(2):119-29. [DOI:10.3904/kjim.2010.25.2.119] [PMID] [PMCID]
21. Colberg SR, Sigal RJ, Fernhall B, Regensteiner JG, Blissmer BJ, Rubin RR, et al. Exercise and type 2 diabetes: the American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes Care. 2010;33(12):e147-67. https://doi.org/10.2337/dc10-1548 [DOI:10.2337/dc10-9990]
22. Perri MG, Anton SD, Durning PE, Ketterson TU, Sydeman SJ, Berlant NE, et al. Adherence to exercise prescriptions: effects of prescribing moderate versus higher levels of intensity and frequency. Health Psychol. 2002;21(5):452-8. [DOI:10.1037/0278-6133.21.5.452] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nasiri S, Banitalebi E, Faramarzi M. Effects of two Exercise Modalities of Sprint Interval Training and Combined Training (Strength-Aerobic) on Serum Apelin levels and Insulin Resistance in Women with Type 2 Diabetes. IJNR. 2018; 13 (1) :40-46
URL: http://ijnr.ir/article-1-1812-fa.html

نصیری سمیرا، بنی طالبی ابراهیم، فرامرزی محمد. تاثیر دو شیوه تمرین تناوبی سرعتی و ترکیبی (قدرتی-هوازی) بر سطوح آپلین پلاسمایی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع2. پژوهش پرستاری. 1397; 13 (1) :40-46

URL: http://ijnr.ir/article-1-1812-fa.htmlجلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855