[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 26-32 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه ای میزان به کار گیری مهارت های مقابله ای در بیماران(زنان) مبتلا به ام اس عضو و غیر عضو در گروه همتایان
شهلا بیگلر، نسرین حنیفی* ، نسرین جعفری ورجوشانی، کوروش کمالی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران ، nasrinhanifi@gmail.com
چکیده:   (1991 مشاهده)
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) شایع ترین علت ناتوانی های نورولوژیک در بالغین جوان در نظر گرفته می شود، مطالعات نشان می دهد بیماران مبتلا به ام اس در مقایسه با افراد سالم کمتر از روش های مقابله ای مساله مدار استفاده می کنند، به نظر می رسد حمایت اجتماعی می تواند در به کارگیری روش های مقابله ای موثر باشد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه میزان به کارگیری مهارت های مقابله ای در بیماران مبتلا به ام اس عضو و غیر عضو در گروه همتایان انجام شد.
روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1395 و در محل انجمن ام اس زنجان انجام شد. در این مطالعه 30 نفر از بیماران زن عضو و 60نفر از بیماران زن غیر عضو در گروه همتایان به صورت تصادفی بدون جایگزاری انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه مهارت های مقابله ای جالوویس بود. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های آماری تست دقیق فیشر و تی – تست انجام گرفت.
یافته ها: مقایسه میزان به کارگیری مهارت های مقابله ای در دو گروه عضو و غیر عضو در گروه همتایان نشان داد که میزان به کارگیری مهارت های مقابله ای هیجان مدار در دو گروه اختلاف معنا داری با یکدیگر نداشتند(735/0)، در حالی که دو گروه در میزان به کارگیری مهارت های مقابله ای مساله مدار با یکدیگر اختلاف معنا داری داشتند و افراد عضو در گروه همتایان نسبت به افراد غیر عضو از مهارت های مقابله ای مساله مدار استفاده بیشتری می کردند(009/0).
نتیجه گیری: حمایت گروه همتایان موجب افزایش به کارگیری مهارت های مقابله ای مساله مدار می شود، بنابراین تشویق به عضویت سایر بیماران در گروه همتایان می تواند برای بیماران مفید باشد.
 
واژه‌های کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس، مهارت های مقابله ای، گروه همتایان
متن کامل [PDF 436 kb]   (302 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری داخلی جراحی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۸
فهرست منابع
1. Fletcher SG, Castro-Borrero W, Remington G, Treadaway K, Lemack GE, Frohman EM. Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis: a multidisciplinary approach to evaluation and management. Nat Clin Pract Urol. 2009;6(2):96-107. [DOI:10.1038/ncpuro1298] [PMID]
2. Ferreira B, Mendes F, Osorio N, Caseiro A, Gabriel A, Valado A. Glutathione in multiple sclerosis. Br J Biomed Sci. 2013;70(2):75-9. [DOI:10.1080/09674845.2013.11669939] [PMID]
3. Faraco G, Cavone L, Chiarugi A. The therapeutic potential of HDAC inhibitors in the treatment of multiple sclerosis. Mol Med. 2011;17(5-6):442-7. [DOI:10.2119/molmed.2011.00077] [PMID] [PMCID]
4. Cosio D, Jin L, Siddique J, Mohr DC. The effect of telephone-administered cognitive-behavioral therapy on quality of life among patients with multiple sclerosis. Ann Behav Med. 2011;41(2):227-34. [DOI:10.1007/s12160-010-9236-y] [PMID] [PMCID]
5. H K. MS Charity population of Zanjan [Available from: https://www.tasnimnews.com/fa/news.
6. Motl RW, McAuley E, Snook EM. Physical activity and multiple sclerosis: a meta-analysis. Mult Scler. 2005;11(4):459-63. [DOI:10.1191/1352458505ms1188oa] [PMID]
7. Bianchi V, Pozzilli C. Coping and Multiple Sclerosis. Neuropsychiatric Symptoms of Inflammatory Demyelinating Diseases: Springer; 2015. p. 121-37. [DOI:10.1007/978-3-319-18464-7_10]
8. McCabe MP, McKern S. Quality of life and multiple sclerosis: Comparison between people with multiple sclerosis and people from the general population. J Clin Psychol Med S. 2002;9(4):287-95. [DOI:10.1023/A:1020734901150]
9. Dennison L, Moss-Morris R, Chalder T. A review of psychological correlates of adjustment in patients with multiple sclerosis. Clin Psychol Rev. 2009;29(2):141-53. [DOI:10.1016/j.cpr.2008.12.001] [PMID]
10. Folkman S, Lazarus RS, Gruen RJ, DeLongis A. Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. J Pers Soc Psychol. 1986;50(3):571-9. [DOI:10.1037/0022-3514.50.3.571] [PMID]
11. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping: Springer publishing company; 1984.
12. O'Brien MT. Multiple sclerosis: the relationship among self-esteem, social support, and coping behavior. Appl Nurs Res. 1993;6(2):54-63. [DOI:10.1016/S0897-1897(05)80103-X]
13. McCabe MP, McKern S, McDonald E. Coping and psychological adjustment among people with multiple sclerosis. J Psychosom Res. 2004;56(3):355-61. [DOI:10.1016/S0022-3999(03)00132-6]
14. Hassanzadeh P, Aliakbari Dehkordi M, Khamseh M. The study of the relationship of social support and coping strategies in patients with diabetes type 2. Q J Health Psychol. 2012;1(2):12-21.
15. Dehghani A, Kermanshahi S, Memarian R. [Effect of applying peer group designed education plan on depression of multiple sclerosis patients]. Mod Care J. 2012;9(4):301-9.
16. Dehghani A, Kermanshahi S, Memarian R. [The effect of peer group educational program on multiple sclerosis patients'level of stress]. Arak Med Univ J 2012;15(6):17-26.
17. Mohr DC, Burke H, Beckner V, Merluzzi N. A preliminary report on a skills-based telephone-administered peer support programme for patients with multiple sclerosis. Mult Scler. 2005;11(2):222-6. [DOI:10.1191/1352458505ms1150oa] [PMID]
18. Ashktorab T, Jadidmilani M, Abedsaeidi J, Alavi MH. [The Effect of Peer Support Groups on Promotion of Physical Health Status of Patients Suffering from Multiple Sclerosis]. J Health Promot Manage. 2013;9(2):1-10.
19. Jadid Milani M, Ashktorab T, Abed Saaidi Z, Alavi Majd H. [Promotion of Illness Perception and it's aspects in a Multiple Sclerosis (MS) Peer Support Groups]. J Knowledge Health. 2013;8(1):24-30.
20. Messmer Uccelli M, Mancuso Mohr L, Battaglia MA, Zagami P, Mohr DC. Peer support groups in multiple sclerosis: current effectiveness and future directions. Mult Scler. 2004;10(1):80-4. [DOI:10.1191/1352458504ms973oa] [PMID]
21. Madani H, Navipoor H, Roozbayani P. [Effect of self-care program on the level of applying comparative methods on multiple sclerosis patients]. Kashan Univ Med Sci J. 2005;9(3):53-8.
22. Jalowiec A, Murphy SP, Powers MJ. Psychometric assessment of the Jalowiec Coping Scale. Nurs Res. 1984;33(3):157-61. [DOI:10.1097/00006199-198405000-00008] [PMID]
23. Zohary Anbohy S. The effectivness of basic selfcare education with using coping style in patients undergoing hemodialisis in Tehran hospital. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 1994.
24. Seyam S, Hidarnia AR, Tavafian SS. [Self-care Education through Coping Style for Patients after Heart Surgery]. J Isfahan Med Sch 2011;29(135):1-12.
25. Ackerman KD, Heyman R, Rabin BS, Anderson BP, Houck PR, Frank E, et al. Stressful life events precede exacerbations of multiple sclerosis. Psychosom Med. 2002;64(6):916-20. https://doi.org/10.1097/00006842-200211000-00009 [DOI:10.1097/01.PSY.0000038941.33335.40] [PMID]
26. Krokavcova M, van Dijk JP, Nagyova I, Rosenberger J, Gavelova M, Middel B, et al. Social support as a predictor of perceived health status in patients with multiple sclerosis. Patient Educ Couns. 2008;73(1):159-65. [DOI:10.1016/j.pec.2008.03.019] [PMID]
27. Alipor A, Sahraeian M, Aliakbari M, Aghababaei M. [The relationship between perceived social support and hardiness with mental health and disability status among women with Multiple Sclerosis]. Res Soc Psychol. 2012;1(3):33-110.
28. Pfeiffer PN, Heisler M, Piette JD, Rogers MA, Valenstein M. Efficacy of peer support interventions for depression: a meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry. 2011;33(1):29-36. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2010.10.002] [PMID] [PMCID]
29. Mikaeili N, Mokhtarpour H, Meysam B. [Role Of Perceived Social Support, Resilience And Coping Strategies In Prediction Of Life Quality Of Patients With Ms]. J Soc Psychol. 2012;23(7):5-17.
30. Cobb S. Presidential Address-1976. Social support as a moderator of life stress. Psychosom Med. 1976;38(5):300-14. [DOI:10.1097/00006842-197609000-00003]
31. Nichols K, Jenkinson J. Leading a support group. UK: McGraw-Hill Education; 2006.
32. Moore S, Teehan C, Cornwall A, Ball K, Thomas J. 'Hands of Time': the experience of establishing a support group for people affected by mesothelioma. Eur J Cancer Care (Engl). 2008;17(6):585-92. [DOI:10.1111/j.1365-2354.2007.00912.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

biglar S, hanifi N, jafari varjoshani N, kamali K. Study on the amount of coping skills used by MS sufferers as member and non-member of peer support group. IJNR. 2018; 13 (1) :26-32
URL: http://ijnr.ir/article-1-1867-fa.html

بیگلر شهلا، حنیفی نسرین، جعفری ورجوشانی نسرین، کمالی کوروش. بررسی مقایسه ای میزان به کار گیری مهارت های مقابله ای در بیماران(زنان) مبتلا به ام اس عضو و غیر عضو در گروه همتایان. پژوهش پرستاری. 1397; 13 (1) :26-32

URL: http://ijnr.ir/article-1-1867-fa.htmlجلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855