[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 58-64 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاری
فاطمه غفرانی کلیشمی *، افسانه صدوقی اصل، احمد ایزدی، آرزو محمدخانی غیاثوند، رضا جهانی، ملیحه نصیری
دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، fateme.ghofrani@gmail.com
چکیده:   (62 مشاهده)
مقدمه: اعتماد به نفس یکی از مؤلفه‌های مرتبط با افزایش نگرش مثبت به حرفه، احساس قدرتمندی و داشتن چشم انداز بهتر برای آینده در حرفه پرستاری معرفی شده است. نظر به ماهیت حرفه پرستاری و جایگاه آن در جامعه، و نگرش دانشجویان به پرستاری، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- همبستگی به صورت مقطعی در سال تحصیلی 1395-1394 در تهران انجام شد. جامعه پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران بودند که 180 نفر با روش نمونه گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها به شیوه خودگزارشی و با استفاده از پرسشنامه‌های مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ و پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران جمع آوری شد. پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ از روایی درونی رضایت بخش 77/0 برخوردار بوده و پایایی آن از طریق همبستگی آزمون مجدد در دامنه 88/0-82/0 و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه 88/0-77/0 در مطالعه علیزاده و همکاران تأمین شده است. روایی محتوا و پایایی پرسشنامه نگرش به حرفه بنادرخشان و همکاران بـا اسـتفاده از روش آزمون مجدد و تجزیه و تحلیـل مـوردی در مطالعه بنادرخشان تأیید شـد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و محاسبه میانگین، انحراف معیار، آزمون تی مستقل، آزمون آنالیز واریانس و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد.
یافته‌ها: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اعتماد به نفس و نگرش دانشجویان به حرفه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (001/0 > P). همچنین نگرش به حرفه در بین دانشجویان دختر و دانشجویانی که معدل بالاتری داشتند مثبت‌تر بود (001/0 = P).
نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود اقداماتی مانند آموزش مهار تهای اجتماعی، شناسایی استعدادهای بالقوه و فراهم ساختن شرایط برای بالفعل شدن آنها، استفاده صحیح از بازخوردها و نظرات دانشجویان در تصمیم گیری‌ها و تأمین نیازهای معنوی آنان در جهت افزایش اعتماد به نفس و فراهم نمودن موقعیت‌های آموزشی مناسب انجام گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: اعتماد به نفس، نگرش به حرفه، پرستاری
متن کامل [PDF 600 kb]   (40 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghofrani kelishami F, Sadoogiasl A, Izadi A, Mohamadkhani Ghiasvand A, Jahani R, Nasiri M. The Relationship between Self-Confidence of Nursing Students and their Attitude towards a Nursing Career. IJNR. 2018; 12 (6) :58-64
URL: http://ijnr.ir/article-1-1909-fa.html

غفرانی کلیشمی فاطمه، صدوقی اصل افسانه، ایزدی احمد، محمدخانی غیاثوند آرزو، جهانی رضا، نصیری ملیحه. ارتباط بین اعتماد به نفس دانشجویان پرستاری و نگرش آنان نسبت به حرفه پرستاری. پژوهش پرستاری. 1396; 12 (6) :58-64

URL: http://ijnr.ir/article-1-1909-fa.htmlجلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.056 seconds with 804 queries by yektaweb 3600