[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 57-63 برگشت به فهرست نسخه ها
تاب آوری مراقبین خانوادگی مبتلایان به اختلالات روانی شهر تهران
محمدرضا کریمی راد، نعیمه سیدفاطمی، فاطمه نوغانی* ، احسان اله امینی، راضیه کمالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، noghanif@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (2281 مشاهده)
مقدمه : تاب آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن است. که علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید،منجر به موفقیت انسان در برابر حوادث و اتفاقات می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاب آوری مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات روانی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر، از نوع توصیفی -تحلیلی است. در این مطالعه حجم نمونه 220 نفر محاسبه گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش فرم مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون t و  ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:در این مطالعه . میانگین تاب آوری مراقبین مبتلا به اختلالات روانی 93/69 با انحراف معیار 38/16 بوده است. همچنین مطابق یافته ها در مجموع 8/86 درصد مراقبین بیماران تاب آوری بالای 51 را داشتند. بین تاب آوری مراقبین با مشخصات دموگرافیک(سن، جنس، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تحصیلات) ارتباط آماری معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه به پرستاران و سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک می کند که  از مدل تاب آوری و یا مدل های مشابه برای ارتقاء سطح سلامت، افزایش ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن،  افزایش عملکرد اجتماعی، اقتصادی و رفاهی و ارتقاء سطح تحمل مراقبین وبرای مراقبت و آموزش با خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات روانی استفاده کنند.
 
واژه‌های کلیدی: تاب آوری، خانواده، مراقبین، اختلالات روانی
متن کامل [PDF 347 kb]   (336 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۹
فهرست منابع
1. Alriksson-Schmidt AI, Wallander J, Biasini F. Quality of life and resilience in adolescents with a mobility disability. J Pediatr Psychol. 2007;32(3):370-9. [DOI:10.1093/jpepsy/jsl002] [PMID]
2. Zauszniewski JA, Bekhet AK, Suresky MJ. Effects on resilience of women family caregivers of adults with serious mental illness: the role of positive cognitions. Arch Psychiatr Nurs. 2009;23(6):412-22. [DOI:10.1016/j.apnu.2008.12.004] [PMID]
3. Mohammadi MR, Davidian H, Noorbala AA, Malekafzali H, Naghavi HR, Pouretemad HR, et al. An epidemiological survey of psychiatric disorders in Iran. Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2005;1(1):16. [DOI:10.1186/1745-0179-1-16] [PMID] [PMCID]
4. Dixon L, Lucksted A, Stewart B, Burland J, Brown CH, Postrado L, et al. Outcomes of the peer-taught 12-week family-to-family education program for severe mental illness. Acta Psychiatr Scand. 2004;109(3):207-15. [DOI:10.1046/j.0001-690X.2003.00242.x] [PMID]
5. Ghahremani Z, Jafarpoure Alavi M, Hosseini F. Correlates of quality of life in the family caregivers of schizophrenic patients with hope. Iran J Nurs. 2006;19(45):17-26.
6. Chimeh N, Malakoti K, Panaghi L, Ahmad Abadi Z, Nojomi M, Ahmadi Tonkaboni A. Care giver burden and mental health in schizophrenia. J Fam Res. 2008;4(3):277-92.
7. Voss C, Tasmania C. Hope, Empowerment, Resilience and Outcomes For Carers. The Carers NSW Biennial Conference: H.E.R.O.; 2011.
8. Zauszniewski JA, Bekhet AK, Suresky MJ. Resilience in family members of persons with serious mental illness. Nurs Clin North Am. 2010;45(4):613-26, vii. [DOI:10.1016/j.cnur.2010.06.007] [PMID]
9. Hagh Ranjbar F, Kakavand A, Borjali A, Barmas H. Resilience and quality of life of mothers of mentally retarded children. J Health Psychol. 2011;1(1):177-87.
10. Smith WD, Cailliet GM, Cortes E. Demography and elasticity of the diamond stingray, Dasyatis dipterura: parameter uncertainty and resilience to fishing pressure. Mar Freshwater Res. 2008;59(7):575-86. [DOI:10.1071/MF07020]
11. Heydarnejad S, Dehkordi AH. The effect of an exercise program on the health-quality of life in older adults. A randomized controlled trial. Dan Med Bull. 2010;57(1):A4113. [PMID]
12. Heydarnejad MS, Hassanpour DA, Solati DK. Factors affecting quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy. Afr Health Sci. 2011;11(2):266-70. [PMID] [PMCID]
13. Hassanpour-Dehkordi A, Jivad N. Comparison of regular aerobic and yoga on the quality of life in patients with multiple sclerosis. Med J Islam Repub Iran. 2014;28:141. [PMID] [PMCID]
14. Dehkordi A, Heydarnejad MS, Fatehi D. Quality of Life in Cancer Patients undergoing Chemotherapy. Oman Med J. 2009;24(3):204-7. [DOI:10.5001/omj.2009.40]
15. Rolland JS, Walsh F. Facilitating family resilience with childhood illness and disability. Curr Opin Pediatr. 2006;18(5):527-38. [DOI:10.1097/01.mop.0000245354.83454.68] [PMID]
16. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety. 2003;18(2):76-82. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
17. Nasir M. The Relationship Strategies Coping with Stress and Resilience with optimism in Dezful city high school students. New Find Psychol. 2011;5(16):55-68.
18. Ganguly K, Chadda R, Singh T. Caregiver burden and coping in schizophrenia and bipolar disorder: A qualitative study. Am J Psychiatr Rehabil. 2010;13(2):126-42. [DOI:10.1080/15487761003757009]
19. Khakpor M, Mehafarid M. Mental disorders and resiliency compared to the first couple of normal and exceptional children in Faruj. North Khorasan Med Sci J. 2013;4(4):571-83.
20. Meikaeilei N, Ganji M, Talebi joybari M. A comparison of resiliency, marital satisfaction and mental health in parents of children with learning disabilities and normal children. J Learn Disabi. 2012;2(1):120-37.
21. Hoseini T, Salimi H. The relationship between religious orientation and resilience among mothers of children with diseases. Psychol Relig. 2011;4(3):69-82.
22. Wilks SE, Croom B. Perceived stress and resilience in Alzheimer's disease caregivers: testing moderation and mediation models of social support. Aging Ment Health. 2008;12(3):357-65. [DOI:10.1080/13607860801933323] [PMID]
23. Van Riper M. Families of children with Down syndrome: responding to "a change in plans" with resilience. J Pediatr Nurs. 2007;22(2):116-28. [DOI:10.1016/j.pedn.2006.07.004] [PMID]
24. Meecharoen W, Sirapo-ngam Y, Monkong S, Oratai P, Northouse LL. Factors Influencing Quality of Life among Family Caregivers of Patients with Advanced Cancer: A Causal Model. Pacific Rim Int J Nurs Res. 2013;17(4):304-16.
25. Grant G, Whittell B. Differentiated coping strategies in families with children or adults with intellectual disabilities: The relevance of gender, family composition and the life span. J Appl Res Intel Disabil. 2000;13(4):256-75. [DOI:10.1046/j.1468-3148.2000.00035.x]
26. Golics CJ, Basra MK, Salek MS, Finlay AY. The impact of patients' chronic disease on family quality of life: an experience from 26 specialties. Int J Gen Med. 2013;6:787-98. [DOI:10.2147/IJGM.S45156] [PMID] [PMCID]
27. Schneider M, Steele R, Cadell S, Hemsworth D. Differences on psychosocial outcomes between male and female caregivers of children with life-limiting illnesses. J Pediatr Nurs. 2011;26(3):186-99. [DOI:10.1016/j.pedn.2010.01.007] [PMID]
28. Andren S, Elmstahl S. Relationships between income, subjective health and caregiver burden in caregivers of people with dementia in group living care: a cross-sectional community-based study. Int J Nurs Stud. 2007;44(3):435-46. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.08.016] [PMID]
29. Caqueo-Urizar A, Gutierrez-Maldonado J, Miranda-Castillo C. Quality of life in caregivers of patients with schizophrenia: a literature review. Health Qual Life Outcomes. 2009;7:84. [DOI:10.1186/1477-7525-7-84] [PMID] [PMCID]
30. Chappell NL, Dujela C. Caregiving: predicting at-risk status. Can J Aging. 2008;27(2):169-79. [DOI:10.3138/cja.27.2.169] [PMID]
31. Zendjidjian X, Richieri R, Adida M, Limousin S, Gaubert N, Parola N, et al. Quality of life among caregivers of individuals with affective disorders. J Affect Disord. 2012;136(3):660-5. [DOI:10.1016/j.jad.2011.10.011] [PMID]
32. Wong DF, Lam AY, Chan SK, Chan SF. Quality of life of caregivers with relatives suffering from mental illness in Hong Kong: roles of caregiver characteristics, caregiving burdens, and satisfaction with psychiatric services. Health Qual Life Outcomes. 2012;10:15. [DOI:10.1186/1477-7525-10-15] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

karimirad M R, Seyedfatemi N, Noghani F, Amini E, Kamali R. Resiliency family caregivers of people with mental disorders in Tehran. IJNR. 2018; 13 (1) :57-63
URL: http://ijnr.ir/article-1-1936-fa.html

کریمی راد محمدرضا، سیدفاطمی نعیمه، نوغانی فاطمه، امینی احسان اله، کمالی راضیه. تاب آوری مراقبین خانوادگی مبتلایان به اختلالات روانی شهر تهران. پژوهش پرستاری. 1397; 13 (1) :57-63

URL: http://ijnr.ir/article-1-1936-fa.htmlجلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855