[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 15، شماره 4 - ( مهر و آبان 1399 ) ::
جلد 15 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر بخشی انحراف فکر دیداری بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی
یعقوب مرادی پور ، ناهید رژه* ، مجیده هروی کریموی ، مصطفی ده مرده ئی، سید داوود تدریسی
استاد، مرکز تحقیقات مراقبت های سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران ، nrejeh@yahoo.com
چکیده:   (210 مشاهده)
مقدمه: تعویض پانسمان یکی از مراقبت های روزانه بیماران مبتلا به سوختگی می باشد، تعویض پانسمان اغلب با درد و اضطراب همراه می باشد. علیرغم مداخلات دارویی، سالمندان دچار سوختگی، درد قابل توجه یا غیر قابل تحملی را تجربه می کنند. آرامبخش ها و ضد دردها ممکن است ایجاد  در سالمندان ایجاد عوارضی ایجاد کند این مطالعه با هدف بررسی تاثیر انحراف فکر دیداری بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی است.
روش کار:مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی دو گروهی یک سویه کور بود. جامعه پژوهش آن شامل سالمندان دچار سوختگی در بیمارستان مطهری تهران است. برای این منظور، 60 سالمند دچار سوختگی با روش دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 45 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون انحراف فکر دیداری با استفاده از  فیلم های از طبیعت به مدت 20 دقیقه قبل از پانسمان انجام شد. در گروه کنترل مراقبت روتیندریافت کردند.  اضطراب و درد بیماران، قبل، بلافاصله پس از مداخله (پیش از پانسمان) و پس از پانسمان ارزیابی شد ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش ؛ اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس دیداری شدت درد، مقیاس اضطراب ناشی از درد سوختگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره ANOVA، کای اسکوئر و یومن ویتنی داده ها با استفاده از SPSS-21 انجام گردید.
یافته ها: دوگروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همسان بودند. قبل از مداخله، در گروه آزمون اضطراب با میانگین (64/20±5/70) و درد (64/0±75/7) با گروه کنترل با میانگین اضطراب (87/86±6/70)و درد (86/0±60/7 ) با هم اختلاف معناداری نداشتند(59/0P=). اما بعد از مداخله، در گروه آزمون اضطراب با میانگین (98/55±6/62) و درد( 91/0±06/6 ) بیماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل اضطراب ( 65/51±7/70) و درد ( 75/0 ± 73/7) کاهش یافت(01/0>P). نیز بعد از پانسمان، در گروه آزمون اضطراب با میانگین ( 46/11±6/65) و درد( 91/06±0/6 ) تعویض پانسمان بیماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل اضطراب ( 52/33±7/70) و درد ( 87/0±68/7) کاهش یافت(01/0>P).
نتیجه گیری: بکارگیـری انحراف فکر دیداری به­ عنوان درمان مکمّل،  منجـر بـه کاهـش اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی شـده بـود، بنابرایـن برنامـه ریـزی جهـت اجـرای منظـم ایـن روش پیشـگیرانه بایـد در مراقبـت از سالمندان دچار سوختگی مـد نظـر باشـد.
واژه‌های کلیدی: اضطراب درد، انحراف فکر، سوختگی، سالمندی
     
نوع مطالعه: پرستاری سالمندی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/1/23 | پذیرش: 1399/2/28 | انتشار: 1399/7/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moradipoor Y, Rejeh N, Heravi Karimooi M, Dahmardehei M, Tadrisi S D. Evaluation of the effect of visual distraction on the anxiety and pain associated with wound dressing changes in burn elderly patients. IJNR. 2020; 15 (4)
URL: http://ijnr.ir/article-1-2372-fa.html

مرادی پور یعقوب، رژه ناهید، هروی کریموی مجیده، ده مرده ئی مصطفی، داوود تدریسی سید. اثر بخشی انحراف فکر دیداری بر اضطراب و درد تعویض پانسمان سالمندان دچار سوختگی. پژوهش پرستاری. 1399; 15 (4)

URL: http://ijnr.ir/article-1-2372-fa.htmlجلد 15، شماره 4 - ( مهر و آبان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4241