[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 12 شماره 6 صفحات 51-56 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش خویشتن‌داری جنسی بر رضایت از زندگی و شادکامی در دانشجویان پسر
سیدولی کاظمی رضایی، سجاد همتی* ، جعفر حسنی، سیدعلی کاظمی رضایی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، sajadhemati68@yahoo.com
چکیده:   (2847 مشاهده)
مقدمه: غریزه جنسی از مهم‌ترین ابعاد وجودی انسان است و شخصیت فردی افراد، عمدتاً تحت تأثیر همین غریزه شکل می‌گیرد. بر مبنای غریزه جنسی است که نسل بشر حفظ شده و افراد پیوند نسبی و خویشاوندی پیدا می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خویشتن‌داری جنسی بر رضایت از زندگی و شادکامی در دانشجویان پسر انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. جامعهآماری کلیه دانشجویان پسر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بودند که با نمونه گیری داوطلبانه 30 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تخصیص یافتند و گروه آزمایش براساس برنامه آموزشی خویشتن‌داری جنسی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش دیدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خویشتن داری جنسی با پایایی 93/0 و روایی 63/0، پرسشنامه رضایت از زندگی داینر با پایایی 87/0 و روایی 82/0 و پرسشنامه شادکامی آکسفورد با پایایی 90/0 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون‌های تحلیل کوواریانس و کولموگروف اسمیرنف به کار گرفته شد. از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 نیز برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. همچنین سطح معنی داری (05/0 < P) در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد میانگین نمرات شادکامی در طول زمان به طور معنی داری تغییر کرده است (001/0 > P) و تآثیر مداخله بر رضایت از زناشویی نیز معنی دار شده است (001/0 > P). به عبارتی میانگین نمرات شادکامی و رضایت از زناشویی در گروه آزمایش پس از آموزش بالاتر از گروه کنترل بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می‌شود مشاوران و روان درمانگران برای ارتقای رضایت از زندگی و شادکامی مراجعه کنندگان از آموزش خویشتن داری جنسی استفاده کنند. که آموزش خویشتن داری جنسی می‌تواند در افزایش میانگین نمرات رضایت از زندگی و شادکامی دانشجویان مؤثر باشد.

 
واژه‌های کلیدی: رضایت از زندگی، شادکامی، آموزش خویشتن داری جنسی
متن کامل [PDF 427 kb]   (395 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: علوم رفتاری و روانی(روانشناسی، مددکاری و...)
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
فهرست منابع
1. Diener E, Oishi S, Lucas RE. Personality, culture, and subjective well-being: emotional and cognitive evaluations of life. Annu Rev Psychol. 2003;54:403-25. [DOI:10.1146/annurev.psych.54.101601.145056] [PMID]
2. Raisi M, Ahmadi Tehrani H, Heydari S, Jafar baglo E, Abedini Z, Batai A. Spiritual intelligence is associated with happiness academic progress of students in Qom. Qom Univ Med Sci J. 2013;13(5):431-40.
3. Shah Hoseyni M. Knowledge of Happiness (with education). Tehran: Kosar; 2006.
4. Bayani A, Mohammad Koochaky A, Goodarzi H. The reliability and validity of satisfaction with life scale (SWLS). Journal of Developmental Psychology. Iranian Psychol. 2007;3(11):259-65.
5. Zaki MA. Validation of multidimensional students' life satisfaction scale (MSLSS). Iranian J Psychiat Clin Psychol. 2007;13(1):49-57.
6. Strachan M. A comparative study on the short-term effects of an abstinence until marriage and a comprehensive sex education curriculum on sexual behaviors and knowledge of adolescents from a Denver County public high school. Colorado: University of northern Colorado; 2005.
7. Garmarodi G, Makarem J, Alavi S, Abasi Z. High Risk Hygienic Habits in Tehran Students. Payesh. 2009;9(1):13-9.
8. Loewenson PR, Ireland M, Resnick MD. Primary and secondary sexual abstinence in high school students. J Adolesc Health. 2004;34(3):209-15. [DOI:10.1016/S1054-139X(03)00269-6]
9. Ott MA, Pfeiffer EJ, Fortenberry JD. Perceptions of sexual abstinence among high-risk early and middle adolescents. J Adolesc Health. 2006;39(2):192-8. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2005.12.009] [PMID]
10. Bersamin MM, Fisher DA, Walker S, Hill DL, Grube JW. Defining virginity and abstinence: adolescents' interpretations of sexual behaviors. J Adolesc Health. 2007;41(2):182-8. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2007.03.011] [PMID] [PMCID]
11. Kohler PK, Manhart LE, Lafferty WE. Abstinence-only and comprehensive sex education and the initiation of sexual activity and teen pregnancy. J Adolesc Health. 2008;42(4):344-51. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2007.08.026] [PMID]
12. Mirzai S. Evaluate the effectiveness of sex education on sexual restraint increase undergraduate students (girls) School of Education and Psychology, University of Allameh Tabatabai. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2009.
13. Rice D, Delgiene M. Abstinence only reduction policies and programs. J Sex Health. 2005;54:857-69.
14. Usef Usefi B, Ahmadi B, Tadibi V. Pathways between physical activity with quality of life and life satisfaction among middle-aged female teachers in Kermanshah. J Contemp Stud Sport Manage. 2012;2(3):65-76.
15. Asarodi A, Jalilvand M, Audi D, Akaberi A. The relationship between spiritual well-being and life satisfaction in the nursing staff of Mashhad Hasheminezhad Hospital. Mod Care J. 2012;9(2):156-62.
16. Seligman M. [Inner happiness]. Tehran: Danjeh Publication; 2012.
17. Abedini N. Effectiveness of the training component of spiritual intelligence to increase sexual restraint male students at Tehran University. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2009.
18. Jafari E. Construction and Standardization of sexual restraint test at Allameh Tabatabai University students. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2007.
19. Migarmoi J. [Positive psychology oriented techniques]. Tehran: Roshd Publication; 2012.
20. Ghasemi A, Abedi A, Baghban I. The effectiveness of group-based hope Snyder on the welfare of the elderly. J Res Appl Psychol. 2009;41:17-40.
21. Sadat Torabi S. Effectiveness of self control to increase life satisfaction and improved self-concept. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2011.
22. Kazemi Y, Nikmanesh Z. The relationship between religiosity, self-control and drug abuse. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2011;9(3):0-.
23. Hajizadeh Meymandi M, Zare Shah Abadi A, Marvi Nam N, Abu Torabi Zarchi F. The study of the relationship between religiosity and life satisfaction among elderly women in Yazd. J Strategic Women Stud. 2012;15(58):191-236.
24. Hoseyn Zadeh A. Customs and practices of healthy sexual relationships from the perspective of Islam, and psychological damage. J Islam Educ Res. 2011;3(1):132-77.
25. Hoseyn Sabet F. Determine the effectiveness of patient education on anxiety, depression and happiness. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2007.
26. Nasiri Nasirabadi M. Action to investigate the relationship between religion and happiness and marital satisfaction in m arried women. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2012.
27. Beyrami M, Esmaili A, Vahedi H. Risk factors and personality traits compared to those with normal sexual relations. Med J Tabriz Univ Med ci. 2010;32(3):13-7.
28. Dabiri S. Develop a prediction model based on self-esteem, happiness, personality, and style of parenting at Allameh Tabatabai University. Tehran: Allameh Tabatabai University; 2010.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kazemi rezai S V, Hemmati S, Hasani J, kazemi rezai S A. The Effect of Teaching Sexual Abstinence on Life Satisfaction and Happiness. IJNR. 2018; 12 (6) :51-56
URL: http://ijnr.ir/article-1-1996-fa.html

کاظمی رضایی سیدولی، همتی سجاد، حسنی جعفر، کاظمی رضایی سیدعلی. اثربخشی آموزش خویشتن‌داری جنسی بر رضایت از زندگی و شادکامی در دانشجویان پسر. پژوهش پرستاری. 1396; 12 (6) :51-56

URL: http://ijnr.ir/article-1-1996-fa.htmlجلد 12، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3844