:: جلد 9، شماره 4 - ( زمستان 1393 ) ::
جلد 9 شماره 4 صفحات 12-21 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نیازهای برآورده نشده و ارتباط آن با مدیریت افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان
الهه رمضان‌زاده تبریز، زهره پارسایکتا*، هومن شهسواری، میرسعید یکانی‌نژاد
، zparsa@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (18193 مشاهده)
مقدمه: تعیین نیازهای برآورده نشده بیماران مبتلا به سرطان می‌تواند برنامه‌ریزی مداخلات درمانی مناسب مبتنی بر نیازهای افراد را ممکن گرداند و از سویی افسردگی یک عامل خطر در کاهش میزان بقا در بیماران سرطانی و عامل مهمی در عدم قبول خدمات درمانی از سوی بیماران می‌باشد که البته امکان خودمدیریتی دارد لذا این پژوهش با هدف تعیین نیازهای برآورده نشده و ارتباط آن با مدیریت افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. روش: مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی است. این مطالعه برروی 360 بیمار مبتلا به سرطان در بیمارستان امید شهر مشهد با روش نمونه‌گیری سرشماری از اسفند 1392 تا تیر1393 انجام شد و بیماران توسط فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه نیازهای برآورده نشده بیماران مبتلا به سرطان (SUNS) و پرسشنامه مدیریت افسردگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.21 و آزمون‌های آنالیز واریانس، تی‌مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برحسب نوع متغیر تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: 1/51% بیماران را مردان و 9/48% را زنان تشکیل داده بودند و اکثر واحدهای پژوهش 6/80% متأهل، 7/66% غیرشاغل و 9/26% دارای دیپلم و تحصیلات دانشگاهی بودند. بیشترین بیماران به ترتیب مبتلا به سرطان‌های روده 8/17%، معده 6/13% و ریه 4/9% بودند. در بین حیطه‌های نیازهای برآورده نشده بیشترین نیاز بیماران در حیطه مسایل شغلی و نگرانی‌های مالی با میانگین (95/0±47/2) از 4 بود و به ترتیب نیاز به اطلاعات (95/0±44/2)، نیاز به دسترسی و تداوم مراقبت (98/0±34/2)، نیاز به ارتباط و سازگاری (93/0±06/2) و نیازهای عاطفی (92/0±98/1) در رده‌های بعدی قرار داشتند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره کلی نیاز برآورده نشده و مدیریت افسردگی همبستگی منفی و معناداری (26/0-=r) وجود دارد (001/0p<) که بدین معناست هرچه نیازهای برآورده نشده افراد کمتر باشد توانایی مدیریت افسردگی در این بیماران بیشتر خواهد بود. نتیجه‌گیری: پرستاران و دیگر اعضای تیم درمان لازم است به نیازهای برآورده نشده بیماران اهمیت داده و براساس اولویت‌های آن‌ها مراقبت‌های درمانی خود را پایه‌ریزی نمایند. از طرفی ضروری است به نقشی که مدیریت افسردگی در میزان این نیازها در بیماران دارد توجه نموده و در جهت تقویت آن بکوشند.
واژه‌های کلیدی: نیازهای برآورده نشده، مدیریت افسردگی، سرطان
متن کامل [PDF 1136 kb]   (2431 دریافت)    
نوع مطالعه: روانپرستاری و پرستاری بهداشت روانی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/10/17 | انتشار: 1393/10/25


XML   English Abstract   Printجلد 9، شماره 4 - ( زمستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها