:: جلد 11، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1395 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 33-25 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان
محمد نریمانی ، مظفر غفاری*
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، mozaffar.ghaffari@yahoo.com
چکیده:   (13784 مشاهده)

مقدمه: حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سلامت روانی هستند و می توانند نقش اساسی در کاهش افسردگی پس از زایمان زنان داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی با افسردگی پس از زایمان زنان انجام شد. روش‎: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این تحقیق شامل 330 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان ارومیه بودند که به روش خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه حس انسجام آنتویسکی، مقیاس خوددلسوزی نف، پرسشنامه هوش شخصی مایر و همکاران و پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرک استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و از طریق نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) مورد تحلیل قرار گرفتند. میزان P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: بین افسردگی پس از زایمان مادران با متغیر خوددلسوزی، ادراک پذیری، کنترل پذیری، معناداری، شکل دادن مدل ها و راهنمای انتخاب رابطه منفی و معکوس وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی چند متغیری به روش Enter نشان داد که متغیر خوددلسوزی و مولفه های حس انسجام و هوش شخصی در تبیین افسردگی پس از زایمان مادران (6/39%=R2) سهم دارند. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معکوس افسردگی پس از زایمان با حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی، به نظر می رسد حس انسجام، خوددلسوزی و هوش شخصی باعث کاهش افسردگی پس از زایمان در زنان می‏شوند.

واژه‌های کلیدی: حس انسجام، خوددلسوزی، هوش شخصی، افسردگی پس از زایمان، زنان.
متن کامل [PDF 297 kb]   (4335 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری داخلی جراحی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/12/12 | پذیرش: 1395/6/15 | انتشار: 1395/6/15


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 11، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها