:: جلد 8، شماره 1 - ( بهار 1392 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 68-75 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط بین تیپ شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خانم اعظم قربانی*، خانم کبری نوروزی، دکتر حسن جهانی هاشمی، اقای محمد ابراهیم ساریچلو، خانم فرزانه فلاحت پیشه
د ع پ قزوین ، ghorbani_az@yahoo.com
چکیده:   (29080 مشاهده)
مقدمه: موفقیت و پیشرفت تحصیلی می‌تواند موجب خودشکوفایی و افزایش اعتماد به نفس دانشجویان شود. هوش، حافظه و تیپ شخصیتی از عوامل مؤثر بر یادگیری هستند. مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط تیپ شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری انجام شد. روش: این مطالعه تحلیلی در سال 1388 بر روی 161 دانشجوی پرستاری (ترم سوم و بالاتر) دانشکده پرستاری و مامایی قزوین انجام شد، جامعه پژوهش با پرسشنامه جمعیت‌شناسی و شخصیتی آیزینگ (EPI) ارزیابی شدند و معدل کل نیمسال‌های تحصیلی به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS v.15 توسط آزمون‌های آماری t، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0p< تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: 9/83% نمونه دختر و 1/16% پسر بودند، نتایج نشان داد بیشتر نمونه‌ها (1/44%) برون‌گرا با بی‌ثباتی هیجانی بودند. آزمون آماری بین تیپ شخصیتی و معدل ارتباط معناداری را نشان داد (25/3=F ، 023/0=p)، (افرادی که ویژگی شخصیتی برون‌گرای بی‌ثبات هیجانی بودند، پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند). ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای معدل کل و درون‌گرایی- برون‌گرایی نشان داد که بین معدل کل تحصیلی و درون‌گرایی رابطه معکوس معناداری وجود دارد (167/0-=r، 038/0=p). نتیجه‌گیری: چنین به نظر می‌رسد، پیشرفت تحصیلی افراد متأثر از ویژگی شخصیتی و وضعیت روانی آن‌ها نیز می‌باشد، لذا بررسی بیشتر مسایل روانی و شخصیتی دانشجویان در رشته‌های مختلف و بیشتر فعال نمودن مراکز مشاوره‌ای در دسترس دانشجویان، ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: تیپ شخصیتی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 697 kb]   (131 دریافت)    
نوع مطالعه: آموزش پرستاری | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1391/11/17 | انتشار: 1392/1/26


XML   English Abstract   Printجلد 8، شماره 1 - ( بهار 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها