[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: جلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 64-72 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش و مشاوره تلفنی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی
شادان پدرام رازی، اسماء ساتیاروند* ، فریبا تباری، انوشیروان کاظم نژاد، زهرا تیزمغز، مژده نویدحمیدی
دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، asma.satiar@yahoo.com
چکیده:   (2608 مشاهده)
 مقدمه: خودکارآمدی منبع روانی کلیدی در سازگاری با بیماری­های مزمن محسوب می­ شود و نقش اساسی در چگونگی سازگاری بیمار با چالش­های ناشی از سرطان به عنوان یک بیماری مزمن دارد. ارتقاء خودکارآمدی در بیماران مبتلا به سرطان پستان منجر به سازگاری بهتر با تشخیص و درمان سرطان، کاهش علائم ناشی از سرطان، بهبود تصویر ذهنی و ارتقاء ارتباط بیماران با پرسنل درمانی می­شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش و مشاوره تلفنی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو درمانی می­ باشد.
روش­ کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده 64 بیمار کاندید پرتودرمانی پستان مراجعه کننده به انستیتو کانسر امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند؛ سپس نمونه­ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون (32=n) و کنترل (32=n) قرار گرفتند. قبل از شروع پرتودرمانی پرسشنامه خودکارآمدی بیماری­های مزمن توسط نمونه­ های پژوهش در گروه ­های مورد مطالعه تکمیل گردید. مجدداً 1 ماه و 3 ماه پس از آموزش و مشاوره تلفنی، خودکارآمدی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت و داده­ها با استفاده از نرم افزار 22 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: قبل از مداخله بین گروه های آزمون و کنترل از نظر میزان خودکارآمدی تفاوت آماری معناداری وجود نداشت، اما 1 ماه و 3 ماه بعد از شروع مداخله، افراد گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معناداری در افزایش خودکارآمدی نشان دادند  p<0.001)).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از آموزش و مشاوره تلفنی جهت ارتقاء خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی توصیه و تاکید می­ گردد.
 
واژه‌های کلیدی: آموزش، مشاوره تلفنی، خودکارآمدی، سرطان پستان، پرتودرمان
متن کامل [PDF 666 kb]   (380 دریافت)    
نوع مطالعه: پرستاری داخلی جراحی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۰
فهرست منابع
1. DeSantis CE, Fedewa SA, Goding Sauer A, Kramer JL, Smith RA, Jemal A. Breast cancer statistics, 2015: Convergence of incidence rates between black and white women. CA Cancer J Clin. 2016;66(1):31-42. [DOI:10.3322/caac.21320] [PMID]
2. Jazayeri SB, Saadat S, Ramezani R, Kaviani A. Incidence of primary breast cancer in Iran: Ten-year national cancer registry data report. Cancer Epidemiol. 2015;39(4):519-27. [DOI:10.1016/j.canep.2015.04.016] [PMID]
3. Miller KD, Siegel RL, Lin CC, Mariotto AB, Kramer JL, Rowland JH, et al. Cancer treatment and survivorship statistics, 2016. CA Cancer J Clin. 2016;66(4):271-89. [DOI:10.3322/caac.21349] [PMID]
4. Yazdani F. The Effect of Yoga on Quality of Life Signs in Patients with Breast Cancer under Radiation Therapy. J Breast Dis. 2015;7(4):33-42.
5. Buchholz TA. Radiotherapy and survival in breast cancer. Lancet. 2011;378(9804):1680-2. [DOI:10.1016/S0140-6736(11)61296-8]
6. Huang EH, Tucker SL, Strom EA, McNeese MD, Kuerer HM, Buzdar AU, et al. Postmastectomy radiation improves local-regional control and survival for selected patients with locally advanced breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy and mastectomy. J Clin Oncol. 2004;22(23):4691-9. [DOI:10.1200/JCO.2004.11.129] [PMID]
7. Buchholz TA, Tucker SL, Moore RA, McNeese MD, Strom EA, Jhingrin A, et al. Importance of radiation therapy for breast cancer patients treated with high-dose chemotherapy and stem cell transplant. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000;46(2):337-43. [DOI:10.1016/S0360-3016(99)00429-0]
8. Vaidya JS, Joseph DJ, Tobias JS, Bulsara M, Wenz F, Saunders C, et al. Targeted intraoperative radiotherapy versus whole breast radiotherapy for breast cancer (TARGIT-A trial): an international, prospective, randomised, non-inferiority phase 3 trial. Lancet. 2010;376(9735):91-102. [DOI:10.1016/S0140-6736(10)60837-9]
9. Marta GN, Hanna SA, Martella E, Silva JL. Complications from radiotherapy for breast cancer. Sao Paulo Med J. 2011;129(2):116-7. [DOI:10.1590/S1516-31802011000200012] [PMID]
10. Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Gogou P, Panagiotou I, Vassiliou I, et al. Relationship of general self-efficacy with anxiety, symptom severity and quality of life in cancer patients before and after radiotherapy treatment. Psychooncology. 2013;22(5):1089-95. [DOI:10.1002/pon.3106] [PMID]
11. Richard F. Compare The Expected Efficacy Of The Treatment Mastectomy And Treatment Outcome Based On Perceived Self-Efficacy In Women With Breast Cancer. Int J Nurs Stud. 2014;31(1):8-15.
12. Haji Ahmadi Foumani H, Shams Esfand Abad H, Kakavand A. Efficacy of dialectical behavior therapy on perceived stress, self-efficacy and quality of life in women with breast cancer. J Appl Psychol. 2014;1(29):8-15.
13. Adams RN, Mosher CE, Cohee AA, Stump TE, Monahan PO, Sledge GW, Jr., et al. Avoidant coping and self-efficacy mediate relationships between perceived social constraints and symptoms among long-term breast cancer survivors. Psychooncology. 2017;26(7):982-90. [DOI:10.1002/pon.4119] [PMID]
14. Philip EJ, Merluzzi TV, Zhang Z, Heitzmann CA. Depression and cancer survivorship: importance of coping self-efficacy in post-treatment survivors. Psychooncology. 2013;22(5):987-94. [DOI:10.1002/pon.3088] [PMID] [PMCID]
15. Rafii F, Naseh L, Yadegary M. Relationship between Self-efficacy and Quality of Life in Ostomates. Iran J Nurs. 2012;25(76).
16. Phillips SM, McAuley E. Physical activity and quality of life in breast cancer survivors: the role of self-efficacy and health status. Psychooncology. 2014;23(1):27-34. [DOI:10.1002/pon.3366] [PMID] [PMCID]
17. Duggleby W, Doell H, Cooper D, Thomas R, Ghosh S. The quality of life of male spouses of women with breast cancer: hope, self-efficacy, and perceptions of guilt. Cancer Nurs. 2014;37(1):E28-35. [DOI:10.1097/NCC.0b013e31827ca807] [PMID]
18. Liang SY, Chao TC, Tseng LM, Tsay SL, Lin KC, Tung HH. Symptom-Management Self-efficacy Mediates the Effects of Symptom Distress on the Quality of Life Among Taiwanese Oncology Outpatients With Breast Cancer. Cancer Nurs. 2016;39(1):67-73. [PMID]
19. Badger TA, Segrin C, Hepworth JT, Pasvogel A, Weihs K, Lopez AM. Telephone-delivered health education and interpersonal counseling improve quality of life for Latinas with breast cancer and their supportive partners. Psychooncology. 2013;22(5):1035-42. [DOI:10.1002/pon.3101] [PMID]
20. Kaaya SF, Blander J, Antelman G, Cyprian F, Emmons KM, Matsumoto K, et al. Randomized controlled trial evaluating the effect of an interactive group counseling intervention for HIV-positive women on prenatal depression and disclosure of HIV status. AIDS Care. 2013;25(7):854-62. [DOI:10.1080/09540121.2013.763891] [PMID]
21. Wu SM, Brothers BM, Farrar W, Andersen BL. Individual counseling is the preferred treatment for depression in breast cancer survivors. J Psychosoc Oncol. 2014;32(6):637-46. [DOI:10.1080/07347332.2014.955239] [PMID] [PMCID]
22. Ramelet AS, Fonjallaz B, Rapin J, Gueniat C, Hofer M. Impact of a telenursing service on satisfaction and health outcomes of children with inflammatory rheumatic diseases and their families: a crossover randomized trial study protocol. BMC Pediatr. 2014;14:151. [DOI:10.1186/1471-2431-14-151] [PMID] [PMCID]
23. Zheng MC, Zhang JE, Qin HY, Fang YJ, Wu XJ. Telephone follow-up for patients returning home with colostomies: views and experiences of patients and enterostomal nurses. Eur J Oncol Nurs. 2013;17(2):184-9. [DOI:10.1016/j.ejon.2012.05.006] [PMID]
24. Wegner SE, Humble CG, Feaganes J, Stiles AD. Estimated savings from paid telephone consultations between subspecialists and primary care physicians. Pediatrics. 2008;122(6):e1136-40. [DOI:10.1542/peds.2008-0432] [PMID]
25. Inglis SC, Conway A, Cleland JG, Clark RA. Is age a factor in the success or failure of remote monitoring in heart failure? Telemonitoring and structured telephone support in elderly heart failure patients. Eur J Cardiovasc Nurs. 2015;14(3):248-55. [DOI:10.1177/1474515114530611] [PMID]
26. Sherman DW, Haber J, Hoskins CN, Budin WC, Maislin G, Shukla S, et al. The effects of psychoeducation and telephone counseling on the adjustment of women with early-stage breast cancer. Appl Nurs Res. 2012;25(1):3-16. [DOI:10.1016/j.apnr.2009.10.003] [PMID]
27. Ozkan B, Mentes S, Ozturk A, Soyuer S. Effects of follow-up by phone interview and anger management training provided to patients with breast cancer undergoing radiotherapy on levels of self-esteem, anger and depression. Int J Hematol Oncol. 2014;27(4):260-9.
28. Majem M, Galan M, Perez FJ, Munoz M, Chicote S, Soler G, et al. The oncology acute toxicity unit (OATU): an outpatient facility for improving the management of chemotherapy toxicity. Clin Transl Oncol. 2007;9(12):784-8. [DOI:10.1007/s12094-007-0140-2] [PMID]
29. Sabesan S, Kelly J, Evans R, Larkins S. A tele-oncology model replacing face-to-face specialist cancer care: perspectives of patients in North Queensland. J Telemed Telecare. 2014;20(4):207-11. [DOI:10.1177/1357633X14529237] [PMID]
30. Cusack M, Taylor C. A literature review of the potential of telephone follow-up in colorectal cancer. J Clin Nurs. 2010;19(17-18):2394-405. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2010.03253.x] [PMID]
31. Lin WL, Sun JL, Chang SC, Wu PH, Tsai TC, Huang WT, et al. Development and application of telephone counseling services for care of patients with colorectal cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(2):969-73. [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.2.969] [PMID]
32. Behzad Y, Haghani H, Bastani F. Effect of Empowerment Program with the Telephone Follow-Up (Tele-Nursing) on Self-Efficacy in Self-Care Behaviors in Hypertensive Older Adults. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2016;13(11):1004-15.
33. Goodarzi M, Sarmadi M, Saeid N. Effect of Distance Education via Short Message Service of Mobile Phones on Self-efficacy and HbA1C of Patients with type 2 Diabetes Mellitus. Prev Care Nurs Midwifery J. 2015;4(2):1-13.
34. Zhang M, Chan SW, You L, Wen Y, Peng L, Liu W, et al. The effectiveness of a self-efficacy-enhancing intervention for Chinese patients with colorectal cancer: a randomized controlled trial with 6-month follow up. Int J Nurs Stud. 2014;51(8):1083-92. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2013.12.005] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pedram Razi S, Satiyarvand A, Tabari F, Kazemnejad A, Tizh Maghz Z, Navidhamidi M. The Effect of Education and Telephone Counseling On The Self- Efficacy Of Women With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy. IJNR. 2018; 13 (1) :64-72
URL: http://ijnr.ir/article-1-2025-fa.html

پدرام رازی شادان، ساتیاروند اسماء، تباری فریبا، کاظم نژاد انوشیروان، تیزمغز زهرا، نویدحمیدی مژده. بررسی تاثیر آموزش و مشاوره تلفنی بر خودکارآمدی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتودرمانی. پژوهش پرستاری. 1397; 13 (1) :64-72

URL: http://ijnr.ir/article-1-2025-fa.htmlجلد 13، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3855